Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 900-1/2011 Ob-6008/11 , Stran 31
Št. 900-1/2011 Ob-6008/11
Preklic
Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub­ljana, na naslovu Dalmatinova ul. 6a, v Ljub­ljani. I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnin – poslovni prostor v pritličju, v izmeri 164,51 m2, v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a, v Ljub­ljani, z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc. št. 2592, k.o. Tabor, po izklicni ceni 347.850,00 EUR, razpisana na dan 31. 1. 2012, ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana. Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011, Ob-5483/11, in na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana z dne 18. 11. 2011. Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/raz­pisi-razgrnitve-objave/. II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.
Mestna občina Ljubljana