Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3238. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki, stran 8424.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 11. oktobra 2012 sprejel
P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 29/08, popr. 40/09 in 60/10)
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
Do sprejetja odloka za severno obvoznico je ob lokalni cesti dovoljena postavitev ograj kot nezahtevnih objektov skladno z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in podzakonskim predpisom, ki določa vrste objektov glede na zahtevnost. Ograje morajo biti enotno oblikovane na vseh parcelah vzdolž lokalne ceste, izvedejo se v lesu, in sicer s horizontalno nanizanimi lesenimi plohi med kovinskimi I profili. Lahko so postavljene najmanj 0,5 m od roba hodnika za pešce. Njihova maksimalna višina je lahko 1,80 m, razen v polju preglednosti priključka na lokalno cesto največ do višine 0,75 m.
Št. 35003-1/2005
Škofja Loka, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost