Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1926. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini, stran 4713.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam
P O P R A V E K
Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
V Sklepu o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 43/12) se prva alineja 1. točke pravilno glasi:
»– parc. št. 1, cesta v izmeri 7525 m2«.
Št. 478-0018/2012-7
Puconci, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.