Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

734. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto mesta Kranja, stran 1635.

Tehnični popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04, 79/04 – popravek, 68/05, 22/06 – tehnični popravek, 138/06 – tehnični popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – tehnični popravek, 125/08 – tehnični popravek, 33/10, 46/10 – obvezna razlaga, 4/11 – popravek in 8/12 – tehnični popravek) se v 6. členu odloka v poglavju (1) NAMENSKA RABA NA POSELITVENIH OBMOČJIH pri podrobnejši namenski rabi z oznako MB za besedo »storitvenim,« doda beseda »skladiščnim,«.
Št. 350-2/2012-3-48/02
Kranj, dne 1. marca 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
mag. Janez Frelih l.r.
Podžupan
Mestne občine Kranj