Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca, stran 12204.

Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/09 in 33/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca
1. člen
V Pravilniku o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (Uradni list RS, št. 140/04 in 33/05) se 2. člen spremni tako, da se glasi:
»2. člen
Službena izkaznica in značka se izda pooblaščenim uradnim osebam DURS za opravljanje nalog davčnega inšpektorja, inšpektorja za igre na srečo in davčnega izterjevalca (v nadaljnjem besedilu: imetnik izkaznice) ter se z njo izkazuje pooblaščenost za izvajanje davčnih pooblastil in nalog organa, ki nadzira izvajanje zakona, ki ureja igre na srečo.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebina izkaznice v velikosti 85 x 55 mm je naslednja:
1. na prvi strani:
a) prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
b) pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– zaporedne številke iz evidence,
– desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije in napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim »MINISTRSTVO ZA FINANCE« in pod njim »DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE«;
c) v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
d) v sredini spodaj je prostor za žig izdajatelja;
2. na drugi strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
a) za delavce na delovnih mestih inšpektorja: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčno službo in drugimi predpisi, izvaja davčna pooblastila inšpektorja na celotnem območju Republike Slovenije.«;
b) za delavce na delovnih mestih inšpektorja za igre na srečo: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja igre na srečo in drugimi predpisi na področju iger na srečo, izvaja pooblastila inšpektorja na celotnem območju Republike Slovenije.«;
c) za delavce na delovnih mestih izterjevalca: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčno službo in drugimi predpisi, izvaja davčna pooblastila izterjevalca na celotnem območju Republike Slovenije.«.«.
3. člen
Izkaznice, ki jih uporabljajo inšpektorji in izterjevalci do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-987/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0209
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost