Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4357. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo, stran 12172.

Na podlagi 109.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
1. člen
V Uredbi o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05 in 85/08) se v prvi alineji 1. člena besedilo »Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: Urad)« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za finance, ali nadzornemu organu (v nadaljnjem besedilu: državni organ)«.
V drugi alineji se beseda »Urad« nadomesti z besedama »državni organ«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »Uradu« nadomesti z besedama »državnemu organu«.
3. člen
V prilogi Tarifa stroškov se v Tarifni številki 17 beseda »Urad« nadomesti z besedama »državni organ«.
V Tarifni številki 18 se beseda »Urada« nadomesti z besedama »državnega organa«.
V tarifnih številkah 20 do 24 se beseda »Urada« nadomesti z besedama »državnega organa«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-84/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2011-1611-0013
Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

AAA Zlata odličnost