Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4354. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2013, stran 12168.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2013
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2013.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče za leto 2013 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v prilogi) v vrednosti 42.070,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše županja Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost