Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4353. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014, stran 12166.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2014.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2014 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti 177.357,00 €, stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti 47.756,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 48.878,15 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 641.040,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše županja Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost