Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4351. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013, stran 12163.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09 – NPB1) je občinski svet na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za m2 neto tlorisne stanovanjske površine za območje Občine Radeče v decembru 2012 znaša 890,3541 EUR in se med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7 % od primerljive gradbene cene.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 109/11).
Št. 354-35/2012/3
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost