Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, stran 12156.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji dne 18. 4. 2011, Občinski svet Občine Destrnik na seji dne 14. 11. 2011, Občinski svet Občine Kidričevo na seji dne 20. 10. 2011, Občinski svet Občine Majšperk na seji dne 25. 8. 2011, Občinski svet Občine Videm na seji dne 13. 9. 2011, Občinski svet Občine Žetale na seji dne 3. 10. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
1. člen
V 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09) se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»Lekarniška podružnica Destrnik, Destrnik 9, Destrnik«.
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
2. člen
V sedmem odstavku 10. člena se za besedilom »47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah« doda besedilo « I 55.201 Počitniški domovi in letovišča«.
3. člen
V 24. členu se doda nova pete alineja, ki se glasi: »Lekarniška podružnica Destrnik (Destrnik 9, Destrnik – nestanovanjski prostor št. 3, parc. št. 25/1, k.o. Destrnik)«. Dosedanja peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
4. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/03
Ptuj, dne 18. aprila 2011
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 900-17/2011-9R-8/10
Destrnik, dne 14. novembra 2011
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Št. 014-2/2007
Kidričevo, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.
Št. 030-19/2009-4
Majšperk, dne 1. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 75
Videm, dne 13. septembra 2011
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 032-0002/2011-2/I
Žetale, dne 3. oktobra 2011
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost