Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice, stran 12152.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. redni seji dne 28. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice
1. člen
Ta pravilnik določa spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/11).
2. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena pravilnika, se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
(2) Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oziroma stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 naprej.
Št. 354-00030/2011
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost