Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4332. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd, stran 12147.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 in 40/12) in 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11), tako, da se glasi:
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. 1. 2013:
DNEVNI PROGRAMI
– Oddelki prvega starostnega obdobja       353,29 EUR
– Oddelki drugega starostnega obdobja      248,63 EUR
– Heterogeni oddelki               266,63 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let     281,79 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Kombinirani oddelki             293,79 EUR.«
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strošek živil za otroka v dnevnih programih je vključen v ceno programa in znaša 22,40 EUR.
V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno varstvo in vzgoja otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom. V ceni poldnevnega programa je zagotovljeno varstvo in vzgoja za največ 4.30 ure z malico.«
4. člen
Prvi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se na koncu doda stavek: »To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.«
5. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11) ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0017/2008-41
Dravograd, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti