Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4331. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2013, stran 12147.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 59/12) je župan Občine Dobje dne 28. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2013
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2013, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 51/12).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2012. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2012 = 123.590,40 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2012.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-0042/2012-01(01)
Dobje, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost