Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

4288. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu, stran 12005.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2013 16,12 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 14,18 EUR, stroški vodenja pa 1,94 EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,62 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 4,50 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 22,57 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,27 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,30 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 24,18 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,43 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,75 EUR.
IV.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje, št: 032-0005/2011-9/10 z dne 15. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 105/11).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. 1. 2013.
Št. 032-0005/2011-15/03
Kozje, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.