Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4258. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2013, stran 11941.

Na podlagi 18. člena Pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 16. člena Statuta občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet občine Tišina na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2013
I.
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2013, znaša:
- za njive: 204,48 EUR/ha,
- za travnike: 341,89 EUR/ha.
II.
Obveznosti za izplačilo nadomestila se pri občanih, ki izkazujejo neplačane obveznosti do občine, pobotajo.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0037/2012-1
Tišina, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.