Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4257. Sklep o načinu izvajanja delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo v poslovno stanovanjskem objektu, Tišina 1, stran 11941.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o načinu izvajanja delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo v poslovno stanovanjskem objektu, Tišina 1
1. člen
Stroške ogrevanja obračunava Občina Tišina, kot dobavitelj po Pogodbi o dobavi in sprejemu toplotne energije, načinu delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo v stanovanjsko poslovni stavbi Tišina 1 (v nadaljevanju: Pogodba), odjemalcem ločeno po postavkah za:
- stroški toplota (odvisni stroški - energent)
- stroški obratovanje (neodvisni stroški - obratovanje in vzdrževanje).
2. člen
Akontacijsko ceno za izvajanje delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo (stroški toplota) v prvi ogrevalni sezoni po namestitvi kalilometrov in delilnikov določi dobavitelj v EUR/m2/mesec v predračunu stroškov katerega izdela pred pričetkom ogrevalne sezone.
Akontacijska cena za toplotno energijo v ogrevalni sezoni 2012-2013 znaša informativno 1,2963 Eur/m2/mesec brez DDV (ob preračunu stroškov toplote na osem mesečnih obrokov).
Za nadaljnje kurilne sezone določi dobavitelj akontacijsko ceno v EUR/kWh predračunu stroškov katerega izdela pred pričetkom ogrevalne sezone v skladu z Pogodbo iz 1. člena sklepa.
3. člen
Akontacijsko ceno stroškov toplote sme dobavitelj spreminjati z indeksom rasti energentov.
Kolikor dobavitelj v času zaračunavanja akontacij ugotovi, da bo dejanska poraba toplote večja/manjša od planirane, sme odjemalcem akontacije povečati/zmanjšati.
Ob koncu kurilne sezone dobavitelj izdela poračun z upoštevanjem dejanskih nastalih stroškov v skupni kurilni napravi in dejanske porabe toplote na odjemnem mestu.
4. člen
Ceno stroškov obratovanja določi dobavitelj v EUR/m2/mesec v predračunu stroškov katerega izdela pred pričetkom ogrevalne sezone.
5. člen
Podrobnejša metodologija za delitev in druga razmerja med dobaviteljem in odjemalci se urejajo v Pogodbi.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0038/2012-1
Tišina, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.