Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4254. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013, stran 11940.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 - popr., 121/05, 87/06 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 1. 2013 znašala 16,40 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,46 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,23 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 16,40 EUR, priznava Občina Tišina kot subvencijo v višini 7,23 EUR za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 1,94 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109/11).
5. člen
Sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0041/2012-1
Tišina, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.