Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4253. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2013, stran 11939.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - ZSV-UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 - popr., 121/05, 87/06 in 5/09), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2013
1. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, in sicer naslednje naloge:
- ugotovitveni postopek,
- izdaja odločbe,
- priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih pomoči,
- zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
- sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
- vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavljala sredstva kot pavšal (predvidoma 50 odločb v letu 2013) v letni višini 250,00 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 20,83 €) nakazovala na transakcijski račun CSD.
Višina skupnih stroškov za izdano odločbo je 5,00 €. V primeru, da bo v letu 2013 izdanih več odločb, kot je predvidenih v letnem pavšalu, bo CSD v mesecu decembru poslal dodatni zahtevek za te odločbe.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen
Cene veljajo in se uporabljajo za leto 2013.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0041/2012-1
Tišina, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.