Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4252. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2013, stran 11939.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - ZSV-UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 - popr., 121/05 87/06 in 5/09), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2013
1. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, in sicer naslednje naloge:
- ugotovitveni postopek,
- sodelovanje s pristojnimi ustanovami.
2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom, bo občina zagotavljala sredstva v letni višini 60,00 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 5,00 €) nakazovala na transakcijski račun CSD.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen
Cene veljajo in se uporabljajo za leto 2013.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0043/2012/1
Tišina, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.