Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4249. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013, stran 11938.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 Odl. US, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 126/08) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
I.
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice znaša v letu 2013: 0,000509 €.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan 1. 1. 2013.
Št. 032-0019/2012-5/6(121)
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.