Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4248. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2013, stran 11938.

Na podlagi 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP -A) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2013
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2012, 733,24 €/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene 1,1 % in znaša 8,07 €/m2.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec objavlja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije »Gradbena dela-ostala nizka gradnja«.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan 1. 1. 2013.
Št. 032-0019/2012-5/5(121)
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.