Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4247. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 11937.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 16,74 EUR na efektivno uro.
2. člen
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 11,95 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 4,79 EUR na efektivno uro.
3. člen
Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo in državni praznik znaša 18,33 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 9,76 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 8,57 EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, št. 12202-0074/2011 z dne 20. oktobra 2011.
Št. 12202-0074/2012-2(128)
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.