Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4240. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2013, stran 11924.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
L E T N I N A Č R T
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2013
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2013.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2013 je sestavni del Odloka o proračunu občine Log - Dragomer za leto 2013.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2012
Dragomer, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.