Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4236. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2012, stran 11921.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 1 / 2012
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
- parc.št. 570/2 (ID 4097027) - njiva v izmeri 1 38 m2, vpisana v k.o. 1357 - Brestanica,
- parc.št. 2965/11 (ID 480675) - pot v izmeri 4 43 m2, vpisana v k.o. 1323 - Veliki Trn,
- parc.št. 4342/4 (ID 5990764) - pot v izmeri 2 25 m2, vpisana v k.o. 1326 - Raka,
- parc.št. 1223/39 (ID 5945254) - pot v izmeri 1 11 m2, vpisana v k.o. 1328 - Smednik,
- parc.št. 762/14 (ID 5872342) - cesta v izmeri 22 m2, vpisana v k.o. 1316 - Stara vas
- parc.št. 1518/4 (ID 5851223) - cesta v izmeri 42 m2, vpisana v k.o. 1312 - Pleterje.
II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-36/2012-O507
Krško, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.