Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4235. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2013, stran 11920.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2013
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2013 znaša 0,00151 EUR/m2/mesec.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 422-811/2012-O402
Krško, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.