Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4220. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov, stran 11885.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
O D R E D B O
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/12.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-318/2012-5
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-2130-0067
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo