Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4211. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2013, stran 11868.

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08 in 57/12) v zvezi z:
drugim odstavkom 8.c člena:
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 - popr., 26/95 - popr. in 49/03),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 37/95, 49/03 in 8/04),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 31/96 in 49/03),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga - pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03 in 52/07),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03 in 38/04),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 18/97 in 49/03),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97, 49/03 in 8/04),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 57/98, 49/03 in 8/04),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 5/00 in 49/03),
- Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 76/01 in 49/03);
drugim odstavkom 8. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 50/03 in 8/04);
drugim odstavkom 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 61/04) in
prvim odstavkom 8. člena:
- Uredbe o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 24/05) ter
- Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri - Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko - Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/05, 71/05 - popr. in 108/06)
izdaja minister za kmetijstvo in okolje
O D R E D B O
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2013
1. člen
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2013 znaša za 100 kg šarenke 303 eure.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-389/2012
Ljubljana, dne 27. decembra 2012
EVA 2012-2330-0099
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje