Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4120. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks, stran 11719.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks
Št. 426-43/2012
Koper, dne 21. decembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 140/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. decembra 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks
1.
Vrednost točke za obračun občinskih taks po tarifah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper znaša 0,089 €.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 426-43/2012
Koper, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sul valore del punto assegnato per il computo delle tasse comunali
N. 426-43/2012
Capodistria, 21 dicembre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle tasse comunali nel Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 140/06) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2012 ha approvato la
D E L I B E R A
sul valore del punto assegnato per il computo delle tasse comunali
1.
Il valore del singolo punto assegnato per il computo delle tasse comunali ai sensi del Decreto sulle tasse comunali nel Comune città di Capodistria e delle rispettive tariffe, equivale a € 0,089.
2.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica a decorrere dal 1. 1. 2013.
N. 426-43/2012
Capodistria, 20. dicembre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost