Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2012 z dne 20. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2012 z dne 20. 12. 2012

Kazalo

3845. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, stran 10331.

Na podlagi desetega odstavka 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 32/12), sedmega in dvanajstega odstavka 525. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C in 55/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
1. člen
V Pravilniku o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 10/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje iz 1. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke v okviru priglasitve v skladu z zahtevami za individualne podatke, ki so predpisane v tabeli tabelaričnega prikaza individualnih podatkov glede podatkov o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov iz veljavnega pravilnika, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-850/2012/12
Ljubljana, dne 11. decembra 2012
EVA 2012-1611-0172
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost