Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 10325.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 1. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. redni seji dne 12. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10 in 22/11) se 5. člen spremeni tako, da se glasi: »Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov, pospeševanje zaposlovanja, pospeševanje svetovanja podjetnikom, pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, sofinanciranje zaščite patentov in licenc ter subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru.«
2. člen
Spremeni se 20. člen, tako da se glasi:
»3. Pospeševanje svetovanja podjetnikom
Pomoč se dodeli za opravljene storitve svetovanja, ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev, ter niso povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja.
Pomoč za svetovalne storitve se lahko dodeli do 100 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški svetovalnih storitev so stroški zunanjega svetovalca, ki je vključen v mrežo svetovalcev Občine Kamnik.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– svetovanje oziroma izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana z razvojem malega gospodarstva;
– zunanji svetovalec, ki je vključen v mrežo svetovalcev Občine Kamnik predloži račun o izvedeni storitvi na podlagi izdanih napotnic s strani Občine Kamnik in Območne obrtno podjetniške zbornice Kamnik.«
3. člen
Spremeni se 21. člen, tako da se glasi:
»4. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah
Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave.
Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju lahko pomoč dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.«
4. člen
V II. poglavju se doda nova 6. točka: »6. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru«
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo na Šutni, kjer so javne površine namenjene pešcem. Območje na severu meji s križiščem Kolodvorske in Sadnikarjeve ulice ter na jugu s križiščem Ulice Josipa Močnika in Kolodvorske ulice.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti.
Predmet sofinanciranja je subvencija najemnine v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
Pomoč se lahko dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2010-3/2-5
Kamnik, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti