Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3814. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 10273.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 10. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1. člen
Spremeni se 1. člen Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 104/11) (v nadaljevanju: sklep), ki se sedaj glasi:
Potrdijo se naslednje cene storitev programov:
+-------------------------------------------------------------+
|Dnevni programi:                       |
+----------------------------------------------+--------------+
|– Oddelki prvega starostnega obdobja     |    457 EUR|
+----------------------------------------------+--------------+
|– Oddelki drugega starostnega obdobja     |    309 EUR|
+----------------------------------------------+--------------+
|– Oddelki kombinirani in oddelki 3–4 let   |    352 EUR|
+----------------------------------------------+--------------+
|– Razvojni oddelek              |    754 EUR|
+----------------------------------------------+--------------+
2. člen
Spremeni se 2. člen sklepa, ki se sedaj glasi: »Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 40,68 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, kolikor je v naprej napovedana«.
3. člen
Spremeni se 5. člen sklepa, ki se sedaj glasi: »Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da imajo v programu prvega starostnega obdobja
– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 20 % popust na prispevek staršev ter v programu drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4-letnih otrok,
– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 10 % popust na prispevek staršev.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2013.
Št. 602-0017/2012
Brežice, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti