Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki, stran 10271.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 10. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki
1. člen
V 2. členu Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni četrti odstavek, ki tako glasi:
»V sestavo zavoda sodi:
– enota Vrtec »Pikapolonica« pri OŠ Cerklje ob Krki.«
V 2. členu Odloka se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»Vrtec posluje na več lokacijah:
– na naslovu Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki,
– dislocirana oddelka vrtca na naslovu Cerklje ob Krki 10, 8263 Cerklje ob Krki.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2012
Brežice, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti