Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3800. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 10219.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08, 36/09, 81/09, 81/10, 103/11 v nadaljevanju Navodilo), se v poglavju III. POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI – BST, tabela v točki 6.1., za besedilom "Poročajo se samo postavke s šestmestno šifro": spremeni tako, da se glasi:
+----------+-------------------------------------------+--------+
|Zaporedna |       NAZIV POSTAVKE        | Šifra |
| številka |                      |postavke|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.    |BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU, |    1|
|     |POSREDOVANJE, PREDELAVA, POPRAVILA IN   |    |
|     |VZDRŽEVANJE BLAGA             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.   |BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU |   100|
|     |Zajema blago, ki ga statistika zunanje   |    |
|     |trgovine ne vključuje in se zato carinska |    |
|     |deklaracija/poročilo Intrastat ne     |    |
|     |izpolnjujeta. Vključuje tudi blago, ki ne |    |
|     |prečka slovenske meje in ga kupijo     |    |
|     |rezidenti v tujini za namen oskrbovanja  |    |
|     |transportnega sredstva.          |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.1.  |NAKUPI GORIV                | 100000|
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupov goriv      |    |
|     |rezidentnih prevoznikov v tujini.     |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.2.  |NAKUPI REZERVNIH DELOV IN DODATNE OPREME  | 100010|
|     |TER BLAGA ZA PRODAJO NA PREVOZNEM SREDSTVU |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupov blaga      |    |
|     |rezidentnih prevoznikov v tujini.     |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Rezervni deli in dodatna oprema.     |    |
|     |– Nakupi blaga za prodajo v restavracijah |    |
|     |na prevoznem sredstvu.           |    |
|     |– Ostali nakupi blaga za prodajo na    |    |
|     |prevoznem sredstvu.            |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.3.  |OSTALO BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-    | 100020|
|     |/EKSTRASTATU                |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se tržna vrednost prodaje blaga   |    |
|     |nerezidentom, ki ni zajeto na intra    |    |
|     |                      |    |
|     |-/ekstrastatu.               |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se tržna vrednost nakupov blaga od  |    |
|     |nerezidentov, ki ni zajeto na intra    |    |
|     |-/ekstrastatu.               |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.   |POSREDOVANJE ( PREPRODAJA)        |   110|
|     |Posredovanje se nanaša na blago, ki ga je |    |
|     |rezident kupil od nerezidenta v tujini in |    |
|     |ga prodal drugemu nerezidentu v tujino.  |    |
|     |Pri tem blago ne prečka slovenske meje   |    |
|     |oziroma je uvoženo v carinsko skladišče in |    |
|     |se ne izpolni carinska deklaracija ali   |    |
|     |obrazec Intrastat. Poročevalec hkrati   |    |
|     |poroča prodajno in nakupno vrednost blaga |    |
|     |v obdobju, ko je prišlo do prodaje blaga. |    |
|     |Pri nakupu se vpiše država, v kateri je  |    |
|     |bilo blago kupljeno, pri prodaji se vpiše |    |
|     |država, v katero je blago prodano. Banka  |    |
|     |Slovenije posredniške storitve ocenjuje  |    |
|     |kot razliko med prodajno in nabavno    |    |
|     |vrednostjo blaga. Posredovanje vključuje  |    |
|     |tudi zastopniške in posredniške provizije |    |
|     |ter ostale stroške.            |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.1.  |POSREDOVANJE – PRODAJA BLAGA        | 110000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se tržna vrednost prodanega blaga v |    |
|     |poročevalskem obdobju.           |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.2.  |POSREDOVANJE – NAKUP BLAGA         | 110010|
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se tržna vrednost kupljenega blaga, |    |
|     |ki ga je rezident prodal v poročevalskem  |    |
|     |obdobju, ne glede na čas nakupa.      |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.3.  |PROVIZIJE IN OSTALI STROŠKI        | 110020|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se provizija v povezavi s      |    |
|     |posredništvom blaga in storitev, ki jo   |    |
|     |nerezident plača rezidentu.        |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se provizija v povezavi s      |    |
|     |posredništvom blaga in storitev, ki jo   |    |
|     |rezident plača nerezidentu.        |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.3.   |STORITVE PREDELAVE BLAGA, KI JE V LASTI  |   120|
|     |DRUGIH OSEB                |    |
|     |                      |    |
|     |Storitve predelave blaga, ki je v lasti  |    |
|     |drugih oseb, zajemajo oplemenitenje,    |    |
|     |sestavljanje (montažo), etiketiranje    |    |
|     |(označevanje), paketiranje, zavijanje   |    |
|     |itd., opravijo pa jih podjetja, ki niso  |    |
|     |lastniki blaga v procesu predelave.    |    |
|     |Predelavo torej opravi oseba, ki ni    |    |
|     |lastnik blaga, za opravljeno delo pa dobi |    |
|     |plačilo s strani lastnika blaga.      |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.3.1.  |STORITVE PREDELAVE BLAGA, KI JE V LASTI  | 120000|
|     |DRUGIH OSEB                |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |                      |    |
|     |predelave blaga, ki je v lasti       |    |
|     |nerezidenta, predelavo pa je opravil    |    |
|     |rezident in za to dobil plačilo od     |    |
|     |lastnika blaga.              |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |predelave blaga, ki je v lasti rezidenta, |    |
|     |predelavo pa je opravil nerezident in za  |    |
|     |to dobil plačilo od lastnika blaga.    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.4.   |POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE BLAGA       |   130|
|     |                      |    |
|     |Zajeta so popravila in vzdrževalna dela,  |    |
|     |ki jih rezidenti opravijo na blagu v lasti |    |
|     |nerezidentov, ter popravila in vzdrževalna |    |
|     |dela, ki jih nerezidenti opravijo na blagu |    |
|     |v lasti rezidentov. Popravila se lahko   |    |
|     |opravijo na lokaciji popravljavca ali   |    |
|     |drugje.                  |    |
|     |Sem sodijo tudi popravila in vzdrževanje  |    |
|     |ladij, letal in druge transportne opreme. |    |
|     |Čiščenje transportne opreme je vključeno v |    |
|     |transportnih storitvah. Konstrukcijska   |    |
|     |popravila in vzdrževanje so vključena v  |    |
|     |konstrukcijskih storitvah. Popravila in  |    |
|     |vzdrževanje računalnikov so vključena v  |    |
|     |računalniških storitvah.          |    |
|     |Popravila in vzdrževanje zajemajo tako   |    |
|     |manjša popravila, ki ohranjajo blago v   |    |
|     |delovanju, kot tudi večja popravila, ki  |    |
|     |povečujejo zmogljivost blaga ali      |    |
|     |podaljšujejo njegovo življenjsko dobo.   |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.4.1.  |POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE BLAGA       | 130000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |popravil in vzdrževalnih del, ki jih    |    |
|     |rezident opravi na blagu v lasti      |    |
|     |nerezidenta.                |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |popravil in vzdrževalnih del, ki jih    |    |
|     |nerezident opravi na blagu v lasti     |    |
|     |rezidenta.                 |    |
|     |                      |    |
|     |                      |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Čiščenje transportne opreme (glej    |    |
|     |Transportne storitve)           |    |
|     |– Konstrukcijska popravila in vzdrževanje |    |
|     |(glej Konstrukcijske storitve)       |    |
|     |– Popravila in vzdrževanje računalnikov  |    |
|     |(glej Računalniške storitve)        |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.    |STORITVE                  |    2|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.   |TRANSPORTNE STORITVE            |   200|
|     |Transportne storitve zajemajo vse storitve |    |
|     |povezane s transportom, ki jih izvajajo  |    |
|     |rezidenti Slovenije za nerezidente in   |    |
|     |obratno. Mednje sodijo prevoz potnikov,  |    |
|     |prevoz blaga, dajanje prevoznih sredstev s |    |
|     |posadko v najem (zakup) ter pomožne    |    |
|     |storitve pri prevozu, v pomorskem,     |    |
|     |zračnem, železniškem, cestnem in drugem  |    |
|     |transportu.                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.  |POMORSKI TRANSPORT             |  2000|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.1. |POMORSKI POTNIŠKI TRANSPORT        | 200000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |potnikov po morju, ki so ga rezidenti   |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz    |    |
|     |potnikov po morju, ki so ga za rezidente  |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Nakup/prodaja kart.           |    |
|     |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo |    |
|     |del, ki se nanaša na prevoz potnikov.   |    |
|     |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi  |    |
|     |podobni stroški povezani s prtljago.    |    |
|     |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi    |    |
|     |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje na  |    |
|     |ladji.                   |    |
|     |– Najem ladij s posadko za časovno omejeno |    |
|     |obdobje za prevoz potnikov.        |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem ladij brez posadke (glej Ostale  |    |
|     |poslovne storitve/Operativni zakup)    |    |
|     |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja    |    |
|     |Slovenije, ko je prevoznik rezident.    |    |
|     |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je    |    |
|     |prevoznik nerezident, izključno znotraj  |    |
|     |meja ene države.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.2. |POMORSKI BLAGOVNI TRANSPORT        | 200010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |blaga po morju, ki so ga rezidenti     |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga |    |
|     |po morju, ki so ga za rezidente opravili  |    |
|     |nerezidenti.                |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Mednarodni prevoz blaga.         |    |
|     |– Prevoz blaga v tranzitu.         |    |
|     |– Najem plovil s posadko za prevoz blaga. |    |
|     |– Prevoz blaga med drugimi državami    |    |
|     |(prevoz v tujini).             |    |
|     |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. |    |
|     |– Vleka in transport vrtalnih ploščadi,  |    |
|     |plavajočih dvigal in ostalih strojev.   |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem plovil brez posadke (glej Ostale  |    |
|     |poslovne storitve/Operativni zakup).    |    |
|     |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne   |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.3. |POMORSKI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE   | 200020|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki so jih rezidenti   |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki so jih za rezidente |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Natovarjanje in raztovarjanje.      |    |
|     |– Skladiščenje.              |    |
|     |– Pakiranje in prepakiranje.        |    |
|     |– Vleka, navigacija, reševanje vozil.   |    |
|     |– Provizije in marže agentom za opravljene |    |
|     |storitve prevoza blaga in potnikov.    |    |
|     |– Pristaniške provizije.          |    |
|     |– Manjša popravila na plovilih.      |    |
|     |– Vzdrževanje in čiščenje transportne   |    |
|     |opreme v pristaniščih.           |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Popravila in vzdrževanje plovil (glej  |    |
|     |Popravila in vzdrževanje blaga).      |    |
|     |– Popravila pristanišč (glej        |    |
|     |Konstrukcijske storitve).         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.  |ZRAČNI TRANSPORT              |  2001|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.1. |ZRAČNI POTNIŠKI TRANSPORT         | 200100|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |potnikov po zraku, ki so ga rezidenti   |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |                      |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz    |    |
|     |potnikov po zraku, ki so ga za rezidente  |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Nakup/prodaja kart.           |    |
|     |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo |    |
|     |del, ki se nanaša na prevoz potnikov.   |    |
|     |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi  |    |
|     |podobni stroški povezani s prtljago.    |    |
|     |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi    |    |
|     |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje z  |    |
|     |letalom, helikopterjem ...         |    |
|     |– Najem letala, helikopterja, ipd. s    |    |
|     |posadko za časovno omejeno obdobje za   |    |
|     |prevoz potnikov.              |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem letala, helikopterja, ipd. brez  |    |
|     |posadke (glej Ostale poslovne       |    |
|     |storitve/Operativni zakup).        |    |
|     |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja    |    |
|     |Slovenije, ko je prevoznik rezident.    |    |
|     |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je    |    |
|     |prevoznik nerezident, izključno znotraj  |    |
|     |meja ene države.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.2. |ZRAČNI BLAGOVNI TRANSPORT         | 200110|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |blaga po zraku, ki so ga rezidenti     |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga |    |
|     |po zraku, ki so ga za rezidente opravili  |    |
|     |nerezidenti.                |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Mednarodni prevoz blaga.         |    |
|     |– Prevoz blaga v tranzitu.         |    |
|     |– Najem letal, helikopterjev, ipd. s    |    |
|     |posadko za prevoz blaga.          |    |
|     |– Prevoz blaga med drugimi državami    |    |
|     |(prevoz v tujini).             |    |
|     |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem letal, helikopterjev, ipd. brez  |    |
|     |posadke (glej Ostale poslovne       |    |
|     |storitve/Operativni zakup).        |    |
|     |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne   |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.3. |ZRAČNI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE    | 200120|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki jih rezidenti    |    |
|     |opravijo za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki jih za rezidente   |    |
|     |opravijo nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Natovarjanje in raztovarjanje.      |    |
|     |– Skladiščenje.              |    |
|     |– Pakiranje in prepakiranje.        |    |
|     |– Vleka, navigacija, reševanje vozil.   |    |
|     |– Provizije in marže agentom za opravljene |    |
|     |storitve prevoza blaga in potnikov.    |    |
|     |– Letališke provizije.           |    |
|     |– Manjša popravila na letalih,       |    |
|     |helikopterjih ipd.             |    |
|     |– Vzdrževanje in čiščenje transportne   |    |
|     |opreme na letališčih.           |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Popravila in vzdrževanje letal,     |    |
|     |helikopterjev ipd. (glej Popravila in   |    |
|     |vzdrževanje blaga)             |    |
|     |– Popravila letališč (glej Konstrukcijske |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.  |ŽELEZNIŠKI TRANSPORT            |  2002|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.1. |ŽELEZNIŠKI POTNIŠKI TRANSPORT       | 200200|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |potnikov po železnici, ki so ga rezidenti |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz    |    |
|     |potnikov po železnici, ki so ga za     |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Nakup/prodaja kart.           |    |
|     |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo |    |
|     |del, ki se nanaša na prevoz potnikov.   |    |
|     |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi  |    |
|     |podobni stroški povezani s prtljago.    |    |
|     |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi    |    |
|     |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje z  |    |
|     |vlakom.                  |    |
|     |– Najem vlaka s posadko za časovno omejeno |    |
|     |obdobje za prevoz potnikov.        |    |
|     |                      |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem vlaka brez posadke (glej Ostale  |    |
|     |poslovne storitve/Operativni zakup).    |    |
|     |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja    |    |
|     |Slovenije, ko je prevoznik rezident.    |    |
|     |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je    |    |
|     |prevoznik nerezident, izključno znotraj  |    |
|     |meja ene države.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.2. |ŽELEZNIŠKI BLAGOVNI TRANSPORT       | 200210|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |blaga po železnici, ki so ga rezidenti   |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga |    |
|     |po železnici, ki so ga za rezidente    |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     | Vključeno:                |    |
|     |– Mednarodni prevoz blaga.         |    |
|     |– Prevoz blaga v tranzitu.         |    |
|     |– Najem vlakov s posadko za prevoz blaga. |    |
|     |– Prevoz blaga med drugimi državami    |    |
|     |(prevoz v tujini).             |    |
|     |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem vlakov brez posadke (glej Ostale  |    |
|     |poslovne storitve/Operativni zakup).    |    |
|     |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne   |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.3. |ŽELEZNIŠKI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE  | 200220|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki jih rezidenti    |    |
|     |opravijo za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki jih za rezidente   |    |
|     |opravijo nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Natovarjanje in raztovarjanje.      |    |
|     |– Skladiščenje.              |    |
|     |– Pakiranje in prepakiranje.        |    |
|     |– Vleka, navigacija, reševanje vozil.   |    |
|     |– Provizije in marže agentom za opravljene |    |
|     |storitve prevoza blaga in potnikov.    |    |
|     |– Razne provizije in postajne storitve.  |    |
|     |– Manjša popravila vlakov.         |    |
|     |– Vzdrževanje in čiščenje transportne   |    |
|     |opreme na železniških postajah.      |    |
|     |– Mostnine, plačila trajektov ipd.     |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Popravila in vzdrževanje vlakov (glej  |    |
|     |Popravila in vzdrževanje blaga).      |    |
|     |– Popravila železniških postaj (glej    |    |
|     |Konstrukcijske storitve).         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.  |CESTNI TRANSPORT              |  2003|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.1. |CESTNI POTNIŠKI TRANSPORT         | 200300|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |potnikov po cestah, ki so ga rezidenti   |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz    |    |
|     |potnikov po cestah, ki so ga za rezidente |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Nakup/prodaja kart.           |    |
|     |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo |    |
|     |del, ki se nanaša na prevoz potnikov.   |    |
|     |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi  |    |
|     |podobni stroški povezani s prtljago.    |    |
|     |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi    |    |
|     |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje s  |    |
|     |cestnim vozilom.              |    |
|     |– Najem cestnih vozil s posadko za časovno |    |
|     |omejeno obdobje za prevoz potnikov.    |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem cestnih vozil brez posadke (glej  |    |
|     |Ostale poslovne storitve/Operativni zakup) |    |
|     |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja    |    |
|     |Slovenije, ko je prevoznik rezident.    |    |
|     |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je    |    |
|     |prevoznik nerezident, izključno znotraj  |    |
|     |meja ene države.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.2. |CESTNI BLAGOVNI TRANSPORT         | 200310|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza   |    |
|     |blaga po cestah, ki so ga rezidenti    |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga |    |
|     |po cestah, ki so ga za rezidente opravili |    |
|     |nerezidenti.                |    |
|     | Vključeno:                |    |
|     |– Mednarodni prevoz blaga.         |    |
|     |– Prevoz blaga v tranzitu.         |    |
|     |– Najem cestnih vozil s posadko za prevoz |    |
|     |blaga.                   |    |
|     |– Prevoz blaga med drugimi državami    |    |
|     |(prevoz v tujini).             |    |
|     |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Najem cestnih vozil brez posadke (glej  |    |
|     |Ostale poslovne storitve/Operativni    |    |
|     |zakup).                  |    |
|     |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne   |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.3. |CESTNI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE    | 200320|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki jih rezidenti    |    |
|     |opravijo za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |pomožnih storitev, ki jih za rezidente   |    |
|     |opravijo nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Natovarjanje in raztovarjanje.      |    |
|     |– Skladiščenje.              |    |
|     |– Pakiranje in prepakiranje.        |    |
|     |– Vleka, navigacija, reševanje vozil.   |    |
|     |– Provizije in marže agentom za opravljene |    |
|     |storitve prevoza blaga in potnikov.    |    |
|     |– Manjša popravila cestnih vozil.     |    |
|     |– Vzdrževanje in čiščenje cestnih vozil na |    |
|     |postajališčih.               |    |
|     |– Plačila trajektov, mostnin, plačilo   |    |
|     |prehoda skozi tunele, cestnine ipd.    |    |
|     |                      |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Popravila in vzdrževanje cestnih vozil  |    |
|     |(glej Popravila in vzdrževanje blaga).   |    |
|     |– Popravila cestnih postajališč (glej   |    |
|     |Konstrukcijske storitve).         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.5.  |VESOLJSKI TRANSPORT            |  2004|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.5.1. |VESOLJSKI TRANSPORT            | 200400|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |lansiranja satelitov in ostalih storitev  |    |
|     |operaterjev vesoljske opreme, ki jih    |    |
|     |rezidenti opravijo za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |lansiranja satelitov in ostalih storitev  |    |
|     |operaterjev vesoljske opreme, ki jih    |    |
|     |nerezidenti opravijo za rezidente.     |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Plačila za lansiranje satelitov.     |    |
|     |– Prevoz blaga in potnikov v znanstvene  |    |
|     |namene.                  |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Popravilo in vzdrževanje satelitov (glej |    |
|     |Komunikacijske storitve).         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.6.  |CEVOVODNI TRANSPORT TER PRENOS ELEKTRIKE  |  2005|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.6.1. |CEVOVODNI TRANSPORT            | 200500|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |cevovodnega transporta, ki ga rezidenti  |    |
|     |opravijo za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |cevovodnega transporta, ki ga nerezidenti |    |
|     |opravijo za rezidente.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Transport blaga po cevovodih (npr. plin, |    |
|     |nafta, voda).               |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Storitve, povezane z distribucijo vode, |    |
|     |plina in ostalih petrokemičnih izdelkov  |    |
|     |(glej Ostale poslovne storitve/Ostale   |    |
|     |poslovne storitve).            |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.6.2. |PRENOS ELEKTRIKE              | 200510|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |prenosa električne energije, ki ga     |    |
|     |rezidenti opravijo za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |prenosa električne energije, ki ga     |    |
|     |nerezidenti opravijo za rezidente.     |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Prenos oz. transport električne energije |    |
|     |(ločeno od proizvodnje in distribucije) po |    |
|     |prenosnem omrežju, to je od proizvajalca  |    |
|     |do distribucijskega omrežja.        |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Izvoz/uvoz električne energije (že    |    |
|     |vključeno v blagovno menjavo).       |    |
|     |– Storitve, povezane z distribucijo    |    |
|     |električne energije, to je transport    |    |
|     |električne energije po distribucijskem   |    |
|     |omrežju – od prenosnega omrežja do     |    |
|     |končnega odjemalca (glej Ostale poslovne  |    |
|     |storitve/Ostale poslovne storitve).    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.7.  |OSTALE TRANSPORTNE STORITVE        |  2006|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.7.1. |OSTALE TRANSPORTNE STORITVE        | 200600|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |ostalih transportnih storitev, ki jih   |    |
|     |rezidenti opravijo za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |ostalih transportnih storitev, ki jih   |    |
|     |nerezidenti opravijo za rezidente.     |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Vse ostale transportne storitve, ki jih |    |
|     |ne moremo uvrstiti v nobeno izmed zgoraj  |    |
|     |navedenih kategorij.            |    |
|     |– Transportne storitve, ki jih ne moremo  |    |
|     |pripisati le eni obliki prevoza.      |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3.   |KOMUNIKACIJSKE STORITVE          |   202|
|     |Komunikacijske storitve so sestavljene iz |    |
|     |poštnih, kurirskih in telekomunikacijskih |    |
|     |storitev, ki jih opravijo rezidenti za   |    |
|     |nerezidente in obratno. Komunikacijske   |    |
|     |storitve je potrebno poročati v bruto   |    |
|     |zneskih in ne v neto zneskih kot razliko  |    |
|     |med danimi in prejetimi storitvami.    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3.1.  |POŠTNE STORITVE              | 202000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |poštnih storitev, ki jih rezidenti     |    |
|     |opravijo za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |poštnih storitev, ki jih za rezidente   |    |
|     |opravijo nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Sprejemanje, razporejanje, prevoz in   |    |
|     |dostava poštnih, pisemskih in paketnih   |    |
|     |pošiljk (vključno s časopisi, revijami in |    |
|     |drugimi publikacijami).          |    |
|     |– Dejavnost poštnih oken, na primer:    |    |
|     |prodaja znamk, denarna nakazila …     |    |
|     |– Oddajanje poštnih predalov.       |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Finančne storitve pošt, na primer:    |    |
|     |bančne storitve, storitve povezane z    |    |
|     |varčevanjem … (glej Finančne storitve).  |    |
|     |– Pogodbe med poštnimi in transportnimi  |    |
|     |podjetji za mednarodni prevoz pošte (glej |    |
|     |Blagovni transport).            |    |
|     |– Shranjevanje/skladiščenje poštnih    |    |
|     |pošiljk iz naslova pogodb za mednarodni  |    |
|     |prevoz pošte (glej Transport – pomožne   |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3.2.  |KURIRSKE STORITVE             | 202100|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |kurirskih storitev, ki jih rezidenti    |    |
|     |opravijo za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |kurirskih storitev, ki jih za rezidente  |    |
|     |opravijo nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Sprejemanje, razporejanje, prevoz in   |    |
|     |dostava pošiljk in paketov, ki jih     |    |
|     |opravljajo druga podjetja razen javne   |    |
|     |pošte; storitve lahko opravljajo z enim  |    |
|     |ali več vrstami lastnih ali javnih     |    |
|     |prevoznih sredstev. Sem sodi v glavnem   |    |
|     |raznašanje od vrat do vrat ter dostava   |    |
|     |blaga na dom.               |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3.3.  |TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE        | 202200|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |telekomunikacijskih storitev, ki jih    |    |
|     |rezidenti opravijo za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |telekomunikacijskih storitev, ki jih za  |    |
|     |rezidente opravijo nerezidenti.      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos  |    |
|     |informacij po telefonu ali teleksu,    |    |
|     |telegrami, kabelski ali satelitski prenos |    |
|     |vključno s prispevki za gledanje      |    |
|     |satelitskih programov, zakup satelitov,  |    |
|     |elektronska pošta, storitve mobilnih    |    |
|     |operaterjev ter razne internetne storitve |    |
|     |(vzpostavitev dostopa do interneta …).   |    |
|     |– Stroški vzdrževanja omrežja in druge   |    |
|     |podporne storitve (sem sodijo tudi stroški |    |
|     |popravil/vzdrževanja satelitov).      |    |
|     |– Operativni zakup (lizing)        |    |
|     |telekomunikacijskih povezav.        |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Vrednost prenesenih informacij (glej   |    |
|     |Avdiovizualne in sorodne storitve).    |    |
|     |– Storitve povezane s postavitvijo omrežij |    |
|     |(glej Konstrukcijske storitve).      |    |
|     |– Storitve povezane z bazami podatkov   |    |
|     |(glej Računalniške in informacijske    |    |
|     |storitve).                 |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.   |GRADBENE STORITVE             |   203|
|     |Gradbene storitve zajemajo storitve    |    |
|     |gradnje in montaže novih objektov, velika |    |
|     |popravila ter vzdrževanje ali razširitev  |    |
|     |obstoječih objektov. Delijo se na gradbene |    |
|     |storitve v tujini, ki jih za nerezidenta  |    |
|     |opravi rezident ter na gradbene storitve v |    |
|     |Sloveniji, ki jih za rezidenta opravi   |    |
|     |nerezident.                |    |
|     |V primeru, ko je bila za izvedbo gradbenih |    |
|     |del ustanovljena podružnica, gre za    |    |
|     |neposredno naložbo, ki je predmet     |    |
|     |poročanja na obrazcu SN (poročilo o    |    |
|     |kapitalskih naložbah med rezidenti in   |    |
|     |nerezidenti), zato se to poročilo ne    |    |
|     |izpolnjuje. Podružnica je ustanovljena z  |    |
|     |namenom izvajanja gradbenih storitev in po |    |
|     |končanem projektu preneha obstajati. Za  |    |
|     |podružnico je značilno, da vodi ločeno   |    |
|     |računovodstvo od matičnega podjetja in   |    |
|     |plačuje davke v državi, kjer opravlja   |    |
|     |gradbeno dejavnost.            |    |
|     |V vseh ostalih primerih gre za gradbene  |    |
|     |storitve in so predmet poročanja na tem  |    |
|     |poročilu.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.  |NOVOGRADNJE IN VELIKA POPRAVILA      |  2030|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.1. |PREJEMKI OD GRADBENIH DEL V TUJINI     |  20300|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.1.1.|PREJEMKI OD GRADBENIH DEL V TUJINI     | 203000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se celotna vrednost prodaje iz    |    |
|     |naslova investicijskih del, ki jih     |    |
|     |rezidenti opravijo za nerezidente v    |    |
|     |tujini.                  |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Novogradnje in velika popravila, ki se  |    |
|     |izražajo kot bruto investicije v osnovna  |    |
|     |sredstva (npr. gradnja stanovanj,     |    |
|     |poslovnih stavb, gradbenih inženirskih   |    |
|     |objektov, montaža strojev …).       |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2. |IZDATKI ZA GRADBENA DELA V TUJINI     |  20301|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.1.|BLAGO KUPLJENO V TUJINI (DRŽAVI      | 203010|
|     |GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)       |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga |    |
|     |od nerezidentov v državi gostiteljici ali |    |
|     |tretji državi, ki se uporablja pri     |    |
|     |gradbenih delih v tujini.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.2.|BLAGO KUPLJENO V SLOVENIJI         | 203011|
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga |    |
|     |od rezidentov v Sloveniji, ki se uporablja |    |
|     |pri gradbenih delih v tujini.       |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.3.|STORITVE KUPLJENE V TUJINI (DRŽAVI     | 203012|
|     |GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)       |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za storitve,  |    |
|     |najete od nerezidentov v državi      |    |
|     |gostiteljici ali tretji državi, ki se   |    |
|     |uporabljajo pri gradbenih delih v tujini. |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.4.|STORITVE KUPLJENE V SLOVENIJI       | 203013|
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za storitve,  |    |
|     |najete od rezidentov v Sloveniji, ki se  |    |
|     |uporabljajo pri gradbenih delih v tujini. |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.5.|PLAČE NEREZIDENTOV V TUJINI (DRŽAVI    | 203014|
|     |GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)       |    |
|     |Vpiše se vrednost bruto plač nerezidentov |    |
|     |v državi gostiteljici ali tretji državi v |    |
|     |povezavi z gradbenimi deli v tujini.    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.6.|PLAČE REZIDENTOV V TUJINI         | 203015|
|     |Vpiše se vrednost bruto plač rezidentov v |    |
|     |povezavi z gradbenimi deli v tujini.    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.2.7.|OSTALI IZDATKI POVEZANI Z GRADBENIMI DELI | 203016|
|     |V TUJINI                  |    |
|     |Vpišejo se vsi ostali izdatki plačani   |    |
|     |nerezidentom, ki nastanejo pri izvajanju  |    |
|     |gradbenih del v tujini (stroški priprave  |    |
|     |terena za izvajanje del, stroški      |    |
|     |namestitve strojev, stroški najema opreme |    |
|     |potrebne za izvajanje del, stroški     |    |
|     |razpisne dokumentacije ipd.).       |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.3. |GRADBENE STORITVE V SLOVENIJI       |  20302|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.1.3.1.|GRADBENE STORITVE V SLOVENIJI       | 203020|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje storitev, ki jih |    |
|     |rezidenti (podizvajalci) opravijo za    |    |
|     |nerezidente – nosilce gradbenih del v   |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se celotna vrednost nakupa iz    |    |
|     |naslova investicijskih del, ki jih     |    |
|     |nerezidenti opravijo za rezidente v    |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |                      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Novogradnje in velika popravila, ki se  |    |
|     |izražajo kot bruto investicije v osnovna  |    |
|     |sredstva (npr. gradnja stanovanj,     |    |
|     |poslovnih stavb, gradbenih inženirskih   |    |
|     |objektov, montaža strojev …).       |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.  |VZDRŽEVANJE                |  2031|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.1. |PREJEMKI OD VZDRŽEVALNIH DEL V TUJINI   |  20310|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.1.1.|PREJEMKI OD VZDRŽEVALNIH DEL V TUJINI   | 203100|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se celotna vrednost prodaje iz    |    |
|     |naslova vzdrževalnih del, ki jih rezidenti |    |
|     |opravijo za nerezidente v tujini.     |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Gradbene storitve, ki se ne izražajo kot |    |
|     |bruto investicije v osnovna sredstva.   |    |
|     |– Vzdrževanje, zunanje čiščenje zgradb,  |    |
|     |manjša popravila.             |    |
|     |– Najem gradbene opreme z         |    |
|     |voznikom/operaterjem.           |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Odstranjevanje onesnaženega,       |    |
|     |kontaminiranega materiala (glej      |    |
|     |Okoljevarstvene storitve).         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2. |IZDATKI ZA VZDRŽEVALNA DELA V TUJINI    |  20311|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.1.|BLAGO KUPLJENO V TUJINI (DRŽAVI      | 203110|
|     |GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)       |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga |    |
|     |od nerezidentov v državi gostiteljici ali |    |
|     |tretji državi za vzdrževalna dela v    |    |
|     |tujini.                  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.2.|BLAGO KUPLJENO V SLOVENIJI         | 203111|
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga |    |
|     |od rezidentov v Sloveniji, ki se uporablja |    |
|     |pri vzdrževalnih delih v tujini.      |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.3.|STORITVE KUPLJENE V TUJINI (DRŽAVI     | 203112|
|     |GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)       |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za storitve,  |    |
|     |najete od nerezidentov v državi      |    |
|     |gostiteljici ali tretji državi za     |    |
|     |vzdrževalna dela v tujini.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.4.|STORITVE KUPLJENE V SLOVENIJI       | 203113|
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za storitve,  |    |
|     |najete od rezidentov v Sloveniji, ki se  |    |
|     |uporabljajo pri vzdrževalnih delih v    |    |
|     |tujini.                  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.5.|PLAČE NEREZIDENTOV V TUJINI (DRŽAVI    | 203114|
|     |GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)       |    |
|     |Vpiše se vrednost bruto plač nerezidentov |    |
|     |v državi gostiteljici ali tretji državi v |    |
|     |povezavi z vzdrževalnimi deli v tujini.  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.6.|PLAČE REZIDENTOV V TUJINI         | 203115|
|     |Vpiše se vrednost bruto plač rezidentov v |    |
|     |povezavi z vzdrževalnimi deli v tujini.  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.2.7.|OSTALI IZDATKI POVEZANI Z VZDRŽEVALNIMI  | 203116|
|     |DELI V TUJINI               |    |
|     |Vpišejo se vsi ostali izdatki plačani   |    |
|     |nerezidentom, ki nastanejo pri izvajanju  |    |
|     |vzdrževalnih del v tujini.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.3. |VZDRŽEVALNA DELA V SLOVENIJI        |  20312|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.4.2.3.1.|VZDRŽEVALNA DELA V SLOVENIJI        | 203120|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje storitev, ki jih |    |
|     |rezidenti (podizvajalci) opravijo za    |    |
|     |nerezidente – nosilce vzdrževalnih del v  |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se celotna vrednost nakupa iz    |    |
|     |naslova vzdrževalnih del, ki jih      |    |
|     |nerezidenti opravijo za rezidente v    |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |                      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Gradbene storitve, ki se ne izražajo kot |    |
|     |bruto investicije v osnovna sredstva.   |    |
|     |– Vzdrževanje, zunanje čiščenje zgradb,  |    |
|     |manjša popravila.             |    |
|     |– Najem gradbene opreme z         |    |
|     |voznikom/operaterjem.           |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Priprava terena za miniranje ali     |    |
|     |črpanje.                  |    |
|     |– Odstranjevanje onesnaženega,       |    |
|     |kontaminiranega materiala (glej      |    |
|     |Okoljevarstvene storitve).         |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.   |ZAVAROVALNE STORITVE            |   204|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.  |ZAVAROVALNE PREMIJE/ODŠKODNINE (NE     |  2040|
|     |POROČAJO ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI   |    |
|     |POKOJNINSKIH SKLADOV)           |    |
|     |Zavarovalne storitve zajemajo vse premije, |    |
|     |odškodnine in provizije povezane z     |    |
|     |zavarovanji med rezidenti in nerezidenti. |    |
|     |Delijo se na življenjska in pokojninska  |    |
|     |zavarovanja, zavarovanja blaga,      |    |
|     |standardizirana jamstva ter ostala     |    |
|     |zavarovanja. V ta del obrazca ne poročajo |    |
|     |zavarovalnice in upravljavci pokojninskih |    |
|     |skladov.                  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.1. |ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE          | 204000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz življenjskih |    |
|     |zavarovalnih polic, ki jih nerezidentne  |    |
|     |zavarovalnice plačajo rezidentnim     |    |
|     |podjetjem.                 |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije za življenjske   |    |
|     |zavarovalne police, ki jih rezidentna   |    |
|     |podjetja plačajo nerezidentnim       |    |
|     |zavarovalnicam.              |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Življenjsko zavarovanje.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.  |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje –   |    |
|     |nezgodno zavarovanje, kjer se kritje    |    |
|     |izplača le v primeru smrti (glej Ostalo  |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za socialno  |    |
|     |zavarovanje (obvezno pokojninsko      |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.2. |POKOJNINSKO ZAVAROVANJE          | 204005|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto prejemke (črpanja) iz   |    |
|     |pokojninskih skladov, ki jih nerezidentni |    |
|     |upravljavci pokojninskih skladov plačajo  |    |
|     |rezidentnim podjetjem.           |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto prispevke v pokojninske   |    |
|     |sklade, ki jih rezidentna podjetja plačajo |    |
|     |nerezidentnim pokojninskih skladov.    |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.  |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med  |    |
|     |življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja |    |
|     |od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona) |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Življenjsko zavarovanje.         |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje –   |    |
|     |nezgodno zavarovanje, kjer se kritje    |    |
|     |izplača le v primeru smrti (glej Ostalo  |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za socialno  |    |
|     |zavarovanje (obvezno pokojninsko      |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.3. |ZAVAROVANJE BLAGA             | 204010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz zavarovanja  |    |
|     |blaga, ki jih nerezidentne zavarovalnice  |    |
|     |plačajo rezidentnim podjetjem.       |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije iz zavarovanja   |    |
|     |blaga, ki jih rezidentna podjetja plačajo |    |
|     |nerezidentnim zavarovalnicam.       |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Zavarovanje blaga, ki vključuje tatvine, |    |
|     |poškodbe in izgubo izvoženega ali     |    |
|     |uvoženega blaga.              |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodi med   |    |
|     |zavarovanje blaga vrsta zavarovanja 7 iz  |    |
|     |2. člena, 2. točke Zakona)         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Zavarovanje vozil (glej Ostala      |    |
|     |zavarovanja).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.4. |STANDARDIZIRANA JAMSTVA          | 204015|
|     |Storitve standardiziranih jamstev so    |    |
|     |storitve, povezane s standardiziranimi   |    |
|     |jamstvenimi shemami. So dogovori, pri   |    |
|     |katerih se ena stran (porok) zaveže, da bo |    |
|     |pokrila izgubo posojilodajalca v primeru, |    |
|     |da je posojilojemalec plačilno nesposoben. |    |
|     |Primeri vključujejo tudi izvozna kreditna |    |
|     |jamstva in jamstva za študentska posojila. |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto prejemek iz naslova     |    |
|     |standardiziranega jamstva.         |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto izdatek iz naslova     |    |
|     |standardiziranega jamstva.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.5. |OSTALA ZAVAROVANJA             | 204020|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz nezgodnih in |    |
|     |podobnih zavarovanj, ki jih nerezidentne  |    |
|     |zavarovalnice plačajo rezidentnim     |    |
|     |podjetjem.                 |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije iz nezgodnih in   |    |
|     |podobnih zavarovanj, ki jih rezidentna   |    |
|     |podjetja plačajo nerezidentnim       |    |
|     |zavarovalnicam.              |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje.    |    |
|     |– Zdravstveno in nezgodno zavarovanje.   |    |
|     |– Zavarovanje vozil.            |    |
|     |– Zavarovanje za primer požara.      |    |
|     |– Premoženjsko zavarovanje.        |    |
|     |– Zavarovanje splošne odgovornosti.    |    |
|     |– Ostala zavarovanja, na primer      |    |
|     |zavarovanje potovanj ipd.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za zdravstveno |    |
|     |in nezgodno zavarovanje.          |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.1.6. |PROVIZIJE POVEZANE Z ZAVAROVALNIMI     | 204030|
|     |STORITVAMI                 |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se prejete provizije od nerezidentov |    |
|     |povezane z zavarovanjem.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se plačane provizije nerezidentom  |    |
|     |povezane z zavarovanjem.          |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Provizije povezane z upravljanjem    |    |
|     |pokojninskih skladov in zavarovanjem    |    |
|     |(posredništvo, ocenjevanje, aktuarstvo …). |    |
|     |– Provizije povezane s svetovanjem pri   |    |
|     |vseh oblikah zavarovanja (življenjsko,   |    |
|     |blagovno, nezgodno …).           |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.  |ZAVAROVALNE PREMIJE/PRISPEVKI (POROČAJO  |  2041|
|     |ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH |    |
|     |SKLADOV)                  |    |
|     |Zavarovalne storitve zajemajo vse premije, |    |
|     |odškodnine in provizije povezane z     |    |
|     |zavarovanji med rezidenti in nerezidenti. |    |
|     |Delijo se na življenjska in pokojninska  |    |
|     |zavarovanja, zavarovanja blaga,      |    |
|     |pozavarovanja, standardizirana jamstva ter |    |
|     |ostala zavarovanja. V ta del obrazca    |    |
|     |poročajo zavarovalnice in upravljavci   |    |
|     |pokojninskih skladov. Zavarovalnice in   |    |
|     |upravljavci pokojninskih skladov ločeno  |    |
|     |poročajo zavarovanja v svojem imenu in   |    |
|     |pozavarovanja, kjer gre za zavarovanja   |    |
|     |zavarovanj rezidentne zavarovalnice v   |    |
|     |tujini in obratno.             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.1. |ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE          | 204100|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije za življenjske   |    |
|     |zavarovalne police, ki jih nerezidenti   |    |
|     |plačajo rezidentnim zavarovalnicam.    |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije za življenjske   |    |
|     |zavarovalne police, ki jih rezidenti    |    |
|     |                      |    |
|     |(poročevalci) plačajo nerezidentnim    |    |
|     |zavarovalnicam.              |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Življenjsko zavarovanje.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje –   |    |
|     |nezgodno zavarovanje, kjer se kritje    |    |
|     |izplača le v primeru smrti (glej Ostalo  |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za socialno  |    |
|     |zavarovanje (obvezno pokojninsko      |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |– Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.  |    |
|     |– Provizije za upravljanje pokojninskih  |    |
|     |skladov.                  |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med  |    |
|     |življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja |    |
|     |od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona) |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.2. |POKOJNINSKO ZAVAROVANJE          | 204105|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto prispevki v pokojninske   |    |
|     |sklade, ki jih nerezidenti plačajo     |    |
|     |upravljavcem pokojninskih skladov.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto vplačila v pokojninske   |    |
|     |sklade, ki jih rezidenti (poročevalci)   |    |
|     |plačajo nerezidentnim pokojninskim    |    |
|     |skladom.                  |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.  |    |
|     |– Provizije za upravljanje pokojninskih  |    |
|     |skladov.                  |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med  |    |
|     |življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja |    |
|     |od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona) |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje –   |    |
|     |nezgodno zavarovanje, kjer se kritje    |    |
|     |izplača le v primeru smrti (glej Ostalo  |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za socialno  |    |
|     |zavarovanje (obvezno pokojninsko      |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |– Življenjsko zavarovanje.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.3. |ZAVAROVANJE BLAGA             | 204110|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije iz zavarovanja   |    |
|     |blaga, ki jih nerezidenti plačajo     |    |
|     |rezidentnim zavarovalnicam.        |    |
|     |                      |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije iz zavarovanja   |    |
|     |blaga, ki jih rezidenti (poročevalci)   |    |
|     |plačajo nerezidentnim zavarovalnicam.   |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Zavarovanje blaga, ki vključuje tatvine, |    |
|     |poškodbe in izgubo izvoženega ali     |    |
|     |uvoženega blaga.              |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodi med   |    |
|     |zavarovanje blaga vrsta zavarovanja 7 iz  |    |
|     |2. člena, 2. točke Zakona)         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Zavarovanje vozil (glej Ostala      |    |
|     |zavarovanja).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.4. |STANDARDIZIRANA JAMSTVA          | 204115|
|     |Storitve standardiziranih jamstev so    |    |
|     |storitve, povezane s standardiziranimi   |    |
|     |jamstvenimi shemami. So dogovori, pri   |    |
|     |katerih se ena stran (porok) zaveže, da bo |    |
|     |pokrila izgubo posojilodajalca v primeru, |    |
|     |da je posojilojemalec plačilno nesposoben. |    |
|     |Primeri vključujejo tudi izvozna kreditna |    |
|     |jamstva in jamstva za študentska posojila. |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se prejete premije iz naslova    |    |
|     |standardiziranega jamstva.         |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se plačane premije iz naslova    |    |
|     |standardiziranega jamstva.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.5. |OSTALA ZAVAROVANJA             | 204120|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije iz nezgodnih in   |    |
|     |podobnih zavarovanj, ki jih nerezidenti  |    |
|     |plačajo rezidentnim zavarovalnicam.    |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto premije za nezgodna in   |    |
|     |podobna zavarovanja, ki jih rezidenti   |    |
|     |(poročevalci) plačajo nerezidentnim    |    |
|     |zavarovalnicam.              |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje.    |    |
|     |– Zdravstveno in nezgodno zavarovanje.   |    |
|     |– Zavarovanje vozil.            |    |
|     |– Zavarovanje za primer požara.      |    |
|     |– Premoženjsko zavarovanje.        |    |
|     |– Zavarovanje splošne odgovornosti.    |    |
|     |– Ostala zavarovanja, na primer      |    |
|     |zavarovanje potovanj ipd.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za zdravstveno |    |
|     |in nezgodno zavarovanje.          |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.2.6. |POZAVAROVANJA               | 204130|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se premije za pozavarovanja, ki so  |    |
|     |jih rezidentne zavarovalnice prejele od  |    |
|     |nerezidentnih zavarovalnic.        |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se premije za pozavarovanja, ki so  |    |
|     |jih rezidentne zavarovalnice plačale    |    |
|     |nerezidentnim zavarovalnicam.       |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Premije za pozavarovanje.        |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Provizije v povezavi s pozavarovanjem  |    |
|     |(glej Provizije povezane z zavarovalnimi  |    |
|     |in pozavarovalnimi storitvami).      |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.  |ZAVAROVALNE ODŠKODNINE (POROČAJO      |  2042|
|     |ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH |    |
|     |SKLADOV)                  |    |
|     |Zavarovalne storitve zajemajo vse premije, |    |
|     |odškodnine in provizije povezane z     |    |
|     |zavarovanji med rezidenti in nerezidenti. |    |
|     |Delijo se na življenjska in pokojninska  |    |
|     |zavarovanja, zavarovanja blaga,      |    |
|     |pozavarovanja ter ostala zavarovanja. V ta |    |
|     |del obrazca poročajo zavarovalnice in   |    |
|     |upravljavci pokojninskih skladov.     |    |
|     |Zavarovalnice in upravljavci pokojninskih |    |
|     |skladov ločeno poročajo zavarovanja v   |    |
|     |svojem imenu in pozavarovanja, kjer gre za |    |
|     |zavarovanja zavarovanj rezidenčne     |    |
|     |zavarovalnice v tujini in obratno.     |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.1. |ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE          | 204200|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz življenjskih |    |
|     |zavarovalnih polic, ki jih nerezidentne  |    |
|     |                      |    |
|     |zavarovalnice plačajo rezidentom      |    |
|     |(poročevalcem).              |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz življenjskih |    |
|     |zavarovalnih polic, ki jih rezidenti    |    |
|     |(poročevalci) plačajo nerezidentom.    |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Življenjsko zavarovanje.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje –   |    |
|     |nezgodno zavarovanje, kjer se kritje    |    |
|     |izplača le v primeru smrti (glej Ostalo  |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za socialno  |    |
|     |zavarovanje (obvezno pokojninsko      |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |– Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.  |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med  |    |
|     |življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja |    |
|     |od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona) |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.2. |POKOJNINSKO ZAVAROVANJE          | 204205|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto prejemki (rente) iz     |    |
|     |pokojninskih skladov, ki jih nerezidentni |    |
|     |upravljavci pokojninskih skladov plačajo  |    |
|     |rezidentom (poročevalcem).         |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto izplačila (rente) iz    |    |
|     |pokojninskih skladov, ki jih rezidenti   |    |
|     |(poročevalci) plačajo nerezidentom.    |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.  |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med  |    |
|     |življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja |    |
|     |od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona) |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje –   |    |
|     |nezgodno zavarovanje, kjer se kritje    |    |
|     |izplača le v primeru smrti (glej Ostalo  |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za socialno  |    |
|     |zavarovanje (obvezno pokojninsko      |    |
|     |zavarovanje).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
|     |– Življenjsko zavarovanje.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.3. |ZAVAROVANJE BLAGA             | 204210|
|     |Prejemki                  |    |
|     |                      |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz zavarovanja  |    |
|     |blaga, ki jih nerezidentna podjetja    |    |
|     |plačajo rezidentnim zavarovalnicam.    |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz zavarovanja  |    |
|     |blaga, ki jih rezidentne zavarovalnice   |    |
|     |plačajo nerezidentnim podjetjem.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Zavarovanje blaga, ki vključuje tatvine, |    |
|     |poškodbe in izgubo izvoženega ali     |    |
|     |uvoženega blaga.              |    |
|     |(Po Zakonu o zavarovalništvu sodi med   |    |
|     |zavarovanje blaga vrsta zavarovanja 7 iz  |    |
|     |2. člena, 2. točke Zakona)         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Zavarovanje vozil (glej Ostala      |    |
|     |zavarovanja).               |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.4. |STANDARDIZIRANA JAMSTVA          | 204215|
|     |Storitve standardiziranih jamstev so    |    |
|     |storitve, povezane s standardiziranimi   |    |
|     |jamstvenimi shemami. So dogovori, pri   |    |
|     |katerih se ena stran (porok) zaveže, da bo |    |
|     |pokrila izgubo posojilodajalca v primeru, |    |
|     |da je posojilojemalec plačilno nesposoben. |    |
|     |Primeri vključujejo tudi izvozna kreditna |    |
|     |jamstva in jamstva za študentska posojila. |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se prejete odškodnine iz naslova   |    |
|     |standardiziranega jamstva.         |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se plačane odškodnine iz naslova   |    |
|     |standardiziranega jamstva.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.5. |OSTALA ZAVAROVANJA             | 204220|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine za nezgodna in  |    |
|     |podobna zavarovanja, ki jih nerezidenti  |    |
|     |plačajo rezidentnim zavarovalnicam.    |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se bruto odškodnine iz nezgodnih in |    |
|     |podobnih zavarovanj, ki jih rezidentne   |    |
|     |zavarovalnice plačajo nerezidentom.    |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Terminsko življenjsko zavarovanje.    |    |
|     |– Zdravstveno in nezgodno zavarovanje.   |    |
|     |– Zavarovanje vozil.            |    |
|     |– Zavarovanje za primer požara.      |    |
|     |– Premoženjsko zavarovanje.        |    |
|     |– Zavarovanje splošne odgovornosti.    |    |
|     |– Ostala zavarovanja, na primer      |    |
|     |zavarovanje potovanj ipd.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Pozavarovanja sklenjena med       |    |
|     |zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).   |    |
|     |– Vplačila v državne sklade za zdravstveno |    |
|     |in nezgodno zavarovanje.          |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.3.6. |POZAVAROVANJA               | 204230|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se odškodnine iz pozavarovanj, ki so |    |
|     |jih rezidentne zavarovalnice prejele od  |    |
|     |nerezidentnih zavarovalnic.        |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se odškodnine iz pozavarovanj, ki so |    |
|     |jih rezidentne zavarovalnice plačale    |    |
|     |nerezidentnim zavarovalnicam.       |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Odškodnine iz pozavarovanj.       |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Provizije v povezavi s pozavarovanjem  |    |
|     |(glej Provizije povezane z zavarovalnimi  |    |
|     |in pozavarovalnimi storitvami).      |    |
|     |– Transakcije (odškodnine/premije) s    |    |
|     |podružnicami tujih zavarovalnic v     |    |
|     |Sloveniji.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.4.  |PROVIZIJE POVEZANE Z ZAVAROVALNIMI IN   |  2043|
|     |POZAVAROVALNIMI STORITVAMI (POROČAJO    |    |
|     |ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH |    |
|     |SKLADOV)                  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.4.1. |PROVIZIJE POVEZANE Z ZAVAROVALNIMI     | 204300|
|     |STORITVAMI                 |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se prejete provizije od nerezidentov |    |
|     |povezane z zavarovanjem.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se plačane provizije nerezidentom  |    |
|     |povezane z zavarovanjem.          |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Provizije povezane z upravljanjem    |    |
|     |pokojninskih skladov in zavarovanjem    |    |
|     |(posredništvo, ocenjevanje, aktuarstvo …). |    |
|     |– Provizije povezane s svetovanjem pri   |    |
|     |vseh oblikah zavarovanja (življenjsko,   |    |
|     |blagovno, nezgodno …).           |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Provizije povezane s pozavarovanjem   |    |
|     |(glej Pozavarovanja).           |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.5.4.2. |PROVIZIJE POVEZANE S POZAVAROVALNIMI    | 204310|
|     |STORITVAMI                 |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se prejete provizije od nerezidentov |    |
|     |povezane s pozavarovanjem.         |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se plačane provizije nerezidentom  |    |
|     |povezane s pozavarovanjem.         |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Provizije povezane s pozavarovanjem.   |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.6.   |FINANČNE STORITVE             |   205|
|     |Finančne storitve obsegajo finančno    |    |
|     |posredovanje in pomožne dejavnosti     |    |
|     |povezane z njim. Izključene so dejavnosti |    |
|     |zavarovalnic in pokojninskih skladov na  |    |
|     |tem področju.               |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.6.1.  |FINANČNE STORITVE             | 205000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |finančnih storitev, ki so jih rezidenti  |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |finančnih storitev, ki so jih za rezidente |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Provizije in stroške bančnega, denarnega |    |
|     |posredovanja ter drugega kreditnega    |    |
|     |posredovanja vključno s stroški garancij. |    |
|     |– Nadomestila za zgodnje ali prepozno   |    |
|     |odplačilo.                 |    |
|     |– Provizije in dajatve povezane s     |    |
|     |finančnim lizingom, faktoringom.      |    |
|     |– Udeležba pri izdajanju vrednostnih    |    |
|     |papirjev in izvajanje storitev pri takšnih |    |
|     |izdajah (ang. underwriting).        |    |
|     |– Posredovanje pri nakupu oziroma prodaji |    |
|     |vrednostnih papirjev, vodenje in      |    |
|     |upravljanje vrednostnih papirjev      |    |
|     |(dejavnost investicijskih družb in borzno |    |
|     |posredništvo).               |    |
|     |– Storitve borz vrednostnih papirjev in  |    |
|     |blagovnih borz.              |    |
|     |– Storitve povezane s plačilnimi karticami |    |
|     |in drugimi brezgotovinskimi inštrumenti.  |    |
|     |– Druge pomožne dejavnosti povezane s   |    |
|     |finančnim posredništvom (svetovalne    |    |
|     |storitve, storitve klirinških depotnih   |    |
|     |hiš, posredovanje pri združitvah in    |    |
|     |pripojitvah …).              |    |
|     | Izključeno:                |    |
|     |– Prejete/plačane obresti.         |    |
|     |– Prejete/plačane dividende.        |    |
|     |– Kapitalski dobički.           |    |
|     |– Razna zavarovanja in nefinančno     |    |
|     |svetovanje.                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.7.   |RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE   |   206|
|     |Računalniške in informacijske storitve   |    |
|     |zajemajo računalniške storitve, storitve  |    |
|     |tiskovnih agencij in ostale sorodne    |    |
|     |storitve.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.7.1.  |RAČUNALNIŠKE STORITVE           | 206000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |računalniških storitev, ki so jih     |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |računalniških storitev, ki so jih za    |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Svetovanje o računalniških napravah in  |    |
|     |programih.                 |    |
|     |– Razvoj programskih paketov.       |    |
|     |– Popravila in vzdrževanje računalniške  |    |
|     |opreme.                  |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Plačilo licenčnin za uporabo programov  |    |
|     |(glej Licence, patenti in avtorske     |    |
|     |pravice).                 |    |
|     |– Nakupi in prodaje licenc (glej      |    |
|     |Neposredni nakupi/prodaje neproizvedenih, |    |
|     |nefinančnih imetij).            |    |
|     |– Nakup/prodaja standardiziranih      |    |
|     |računalniških programov (je vključeno v  |    |
|     |blagovno menjavo (intrastat/ekstrastat)). |    |
|     |– Storitve povezane z bazami podatkov   |    |
|     |(glej Ostale informacijske storitve).   |    |
|     |– Tečaji za poučevanje o računalništvu   |    |
|     |(glej Osebne, kulturne in rekreacijske   |    |
|     |storitve/izobraževalne storitve).     |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.7.2.  |STORITVE TISKOVNIH AGENCIJ         | 206010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev tiskovnih agencij, ki so jih   |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |                      |    |
|     |storitev tiskovnih agencij, ki so jih za  |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Posredovanje novic, fotografij in    |    |
|     |podatkov množičnim sredstvom obveščanja s |    |
|     |strani tiskovnih agencij in sorodnih    |    |
|     |združenj ter novinarjev in         |    |
|     |fotoreporterjev.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.7.3.  |OSTALE INFORMACIJSKE STORITVE       | 206020|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |ostalih informacijskih storitev, ki so jih |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |ostalih informacijskih storitev, ki so jih |    |
|     |za rezidente opravili nerezidenti.     |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Obdelovanje in shranjevanje podatkov.  |    |
|     |– Distribucija, razpošiljanje, izdelava,  |    |
|     |administracija podatkovnih baz.      |    |
|     |– Direktne naročnine na časopise in druge |    |
|     |publikacije.                |    |
|     |– Storitve spletnih portalov, iskalnikov. |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.   |LICENCE, PATENTI IN AVTORSKE PRAVICE    |   207|
|     |Licence, patenti in avtorske pravice se  |    |
|     |delijo na franšize in sorodne pravice ter |    |
|     |na ostale patentne pravice, licenčnine in |    |
|     |emisijske enote.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.1.  |FRANŠIZE IN SORODNE PRAVICE        | 207000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od storitev  |    |
|     |povezanih s franšizami in sorodnimi    |    |
|     |pravicami, ki so jih rezidenti zaračunali |    |
|     |nerezidentom.               |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za storitve   |    |
|     |povezane s franšizami in sorodnimi     |    |
|     |pravicami, ki so jih nerezidenti      |    |
|     |zaračunali rezidentom.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Franšizing.               |    |
|     |– Upravljanje s pravicami, ki se nanašajo |    |
|     |na koncesije in registrirane blagovne   |    |
|     |znamke (vključno s pravicami v povezavi s |    |
|     |TV, radio in filmsko koprodukcijo ter   |    |
|     |zvočnimi posnetki).            |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakupi in prodaje patentov in licenc   |    |
|     |(glej Neposredni nakupi/prodaje      |    |
|     |neproizvedenih, nefinančnih imetij).    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.2.  |PRAVICE POVEZANE Z UPORABO REZULTATOV   | 207002|
|     |RAZISKAV IN RAZVOJA            |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od uporabe   |    |
|     |pravic, ki izvirajo iz raziskav in     |    |
|     |razvoja.                  |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov od uporabe   |    |
|     |pravic, ki izvirajo iz raziskav in     |    |
|     |razvoja.                  |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Nadomestila za uporabo licenc, patentov, |    |
|     |avtorskih pravic, industrijskih procesov  |    |
|     |in ostalih pravice, ki izvirajo iz     |    |
|     |raziskav in razvoja.            |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakupi in prodaje patentov in licenc   |    |
|     |(glej Raziskovanje in razvoj).       |    |
|     |– Vlaganje oziroma zagotavljanje      |    |
|     |raziskovanja in razvoja (glej Raziskovanje |    |
|     |in razvoj).                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.3.  |LICENCE IN OSTALE PRAVICE POVEZANE Z    | 207004|
|     |RAZMNOŽEVANJEM IN DISTRIBUCIJO PROGRAMSKE |    |
|     |OPREME                   |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od uporabe   |    |
|     |licenc in ostalih pravic, ki izvirajo iz  |    |
|     |razmnoževanja in distribucije programske  |    |
|     |opreme.                  |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov od uporabe   |    |
|     |licenc in ostalih pravic, ki izvirajo iz  |    |
|     |razmnoževanja in distribucije programske  |    |
|     |opreme.                  |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Licence in ostale pravice povezane z   |    |
|     |razmnoževanjem in distribucijo programske |    |
|     |opreme.                  |    |
|     |                      |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakupi in prodaje patentov in licenc   |    |
|     |(glej Raziskovanje in razvoj).       |    |
|     |– Vlaganje oziroma zagotavljanje      |    |
|     |raziskovanja in razvoja (glej Raziskovanje |    |
|     |in razvoj).                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.4.  |LICENCE IN OSTALE PRAVICE POVEZANE Z    | 207006|
|     |RAZMNOŽEVANJEM IN DISTRIBUCIJO       |    |
|     |AVDIOVIZUALNIH PROIZVODOV         |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od uporabe   |    |
|     |licenc in ostalih pravic, ki izvirajo iz  |    |
|     |razmnoževanja in distribucije       |    |
|     |avdiovizualnih proizvodov.         |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov od uporabe   |    |
|     |licenc in ostalih pravic, ki izvirajo iz  |    |
|     |razmnoževanja in distribucije       |    |
|     |avdiovizualnih proizvodov.         |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Licence in ostale pravice povezane z   |    |
|     |razmnoževanjem in distribucijo       |    |
|     |avdiovizualnih proizvodov brez omejitev.  |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakupi in prodaje patentov in licenc   |    |
|     |(glej Raziskovanje in razvoj).       |    |
|     |– Vlaganje oziroma zagotavljanje      |    |
|     |raziskovanja in razvoja (glej Raziskovanje |    |
|     |in razvoj).                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.5.  |OSTALE PATENTNE PRAVICE IN LICENČNINE   | 207010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov od storitev  |    |
|     |povezanih z ostalimi patentnimi pravicami |    |
|     |in licenčninami, ki so jih rezidenti    |    |
|     |zaračunali nerezidentom.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov za storitve   |    |
|     |povezane z ostalimi patentnimi pravicami  |    |
|     |in licenčninami, ki so jih nerezidenti   |    |
|     |zaračunali rezidentom.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Licence, patenti, avtorske pravice,   |    |
|     |industrijske procese in ostale pravice, ki |    |
|     |niso vključene v postavke: Franšize in   |    |
|     |sorodne pravice; Pravice povezane z    |    |
|     |uporabo rezultatov raziskav in razvoja;  |    |
|     |Licence in ostale pravice povezane z    |    |
|     |razmnoževanjem in distribucijo programske |    |
|     |opreme; Licence in ostale pravice povezane |    |
|     |z razmnoževanjem in distribucijo      |    |
|     |avdiovizualnih proizvodov.         |    |
|     |– Prenos pravic, ki zadevajo postavko   |    |
|     |'Ostale patentne pravice in licenčnine'.  |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakupi in prodaje patentov in licenc   |    |
|     |(glej Raziskovanje in razvoj).       |    |
|     |– Vlaganje oziroma zagotavljanje      |    |
|     |raziskovanja in razvoja (glej Raziskovanje |    |
|     |in razvoj).                |    |
|     |– Distribucijske pravice za avdiovizualne |    |
|     |proizvode za določeno območje ali določeno |    |
|     |časovno obdobje (glej Osebne, kulturne in |    |
|     |rekreacijske storitve/avdiovizualne in   |    |
|     |sorodne storitve).             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.8.6.  | EMISIJSKE ENOTE              | 207020|
|     |Transakcije z emisijskimi enotami     |    |
|     |vključujejo emisijske kupone (EUA),    |    |
|     |emisijske kredite (CER in ERU) in     |    |
|     |emisijske kupone operaterjev zrakoplovov  |    |
|     |(EUAA).                  |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se znesek transakcije prodaje    |    |
|     |emisijskih enot nerezidentom.       |    |
|     | Izdatki                  |    |
|     | Vpiše se znesek transakcije nakupa    |    |
|     |emisijskih enot od nerezidentov.      |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.   |OSEBNE, KULTURNE IN REKREACIJSKE STORITVE |   208|
|     |Osebne, kulturne in rekreacijske storitve |    |
|     |zajemajo avdiovizualne in sorodne storitve |    |
|     |ter ostale storitve, med katere sodijo   |    |
|     |tudi izobraževalne in zdravstvene     |    |
|     |storitve. V zdravstvene in izobraževalne  |    |
|     |storitve ne sodijo izdatki turistov za   |    |
|     |zdravljenje in izobraževanje.       |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.1.  |AVDIOVIZUALNE IN SORODNE STORITVE     | 208000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |avdiovizualnih in sorodnih storitev, ki so |    |
|     |jih rezidenti opravili za nerezidente.   |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |avdiovizualnih in sorodnih storitev, ki so |    |
|     |jih za rezidente opravili nerezidenti.   |    |
|     |Vključuje storitve in pripadajoče     |    |
|     |provizije za naslednje dejavnosti:     |    |
|     |– Snemanje/izdelava ter distribucija    |    |
|     |filmov in videofilmov.           |    |
|     |– Kinematografska dejavnost.        |    |
|     |– Radijska in televizijska dejavnost.   |    |
|     |– Dejavnost kabelske televizije.      |    |
|     |– Dejavnost agencij za angažiranje     |    |
|     |igralcev.                 |    |
|     |– Dejavnost samostojnih igralcev,     |    |
|     |animatorjev, filmskih režiserjev,     |    |
|     |scenografov ipd. za potrebe gledališč,  |    |
|     |športnih prireditev, cirkusov, filmov …  |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakup/prodaja filmov, radijskih     |    |
|     |programov, glasbenih proizvodov …     |    |
|     |– Nakup/prodaja pravic v povezavi s TV,  |    |
|     |radio in filmsko koprodukcijo ter zvočnimi |    |
|     |posnetki (glej Licence, patenti in     |    |
|     |avtorske pravice).             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.2.  |IZOBRAŽEVALNE STORITVE           | 208010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |izobraževalnih storitev, ki so jih     |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |izobraževalnih storitev, ki so jih za   |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Izobraževanje, ki se izvaja v javnih ali |    |
|     |zasebnih vzgojno izobraževalnih zavodih na |    |
|     |katerikoli ravni ali za katerikoli poklic |    |
|     |(šolnine, kotizacije …).          |    |
|     |– Ustno ali dopisno izobraževanje.     |    |
|     |– Izobraževanje prek radia, televizije ali |    |
|     |interneta.                 |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Stroški prevozov (glej Transportne    |    |
|     |storitve) in stroški povezani z osebno   |    |
|     |potrošnjo.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.3.  |ZDRAVSTVENE STORITVE            | 208020|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |zdravstvenih storitev, ki so jih rezidenti |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |zdravstvenih storitev, ki so jih za    |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Storitve bolnišničnega zdravstvenega   |    |
|     |varstva.                  |    |
|     |– Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost  |    |
|     |(svetovanje, diagnostika, ambulante ipd.). |    |
|     |– Zobozdravstvena dejavnost.        |    |
|     |– Dejavnost babic, medicinskih sester.   |    |
|     |– Zdravstvena nega, fizioterapija ipd.   |    |
|     |– Alternativne oblike zdravljenja.     |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Stroški prevozov (glej Transportne    |    |
|     |storitve) in stroški povezani z osebno   |    |
|     |potrošnjo.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.4.  |STORITVE KULTURNE DEIŠČINE         | 208023|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev kulturne dediščine, ki so jih   |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev kulturne dediščine, ki so jih za |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Priprava in izvedba gledaliških, opernih |    |
|     |ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih |    |
|     |predstav ter drugih odrskih prireditev.  |    |
|     |– Obratovanje objektov za kulturne     |    |
|     |prireditve.                |    |
|     |– Dejavnost knjižnic in arhivov, muzejev, |    |
|     |varstvo kulturne dediščine.        |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.5.  |REKREACIJSKE STORITVE           | 208025|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |rekreacijskih storitev, ki so jih     |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |rekreacijskih storitev, ki so jih za    |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Športna dejavnost in druge dejavnosti za |    |
|     |sprostitev.                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.9.6.  |OSTALE OSEBNE STORITVE           | 208030|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |ostalih osebnih storitev, ki so jih    |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |ostalih osebnih storitev, ki so jih za   |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Socialne in gospodinjske storitve.    |    |
|     |– Vse ostale dejavnosti osebnih, kulturnih |    |
|     |in rekreacijskih storitev, ki jih ne    |    |
|     |moremo vključiti v nobeno od zgornjih   |    |
|     |kategorij.                 |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.   |OSTALE POSLOVNE STORITVE          |   209|
|     |Ostale poslovne storitve zajemajo vse   |    |
|     |ostale storitve, ki jih ne moremo     |    |
|     |vključiti v nobeno od zgornjih kategorij. |    |
|     |Vsebujejo: storitve operativnega zakupa,  |    |
|     |svetovanje, oglaševanje, raziskave in   |    |
|     |razvoj, arhitekturne storitve, kmetijske  |    |
|     |storitve in druge.             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.1.  |OPERATIVNI ZAKUP              | 209000|
|     |Operativni zakup je storitev, pri kateri  |    |
|     |zakupnik ne pridobi večine koristi od   |    |
|     |uporabe sredstva ter ne prevzame vsega   |    |
|     |tveganja, povezanega z njegovim      |    |
|     |lastništvom. Dospelost je krajša od    |    |
|     |pričakovane življenjske dobe sredstva.   |    |
|     |Operativni zakup je v bistvu dolgoročni  |    |
|     |najem.                   |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |operativnega zakupa, ki so ga rezidenti  |    |
|     |sklenili z nerezidenti.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |                      |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |operativnega zakupa, ki so ga rezidenti  |    |
|     |sklenili z nerezidenti.          |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Dajanje strojev in druge opreme brez   |    |
|     |upravljavcev v najem; sem sodi tudi najem |    |
|     |vozil (ladij, letal, vlakov, avtomobilov  |    |
|     |in ostalih vozil) brez posadke.      |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Finančni odkup skozi najem (glej     |    |
|     |poročilo KRD).               |    |
|     |– Zakup telekomunikacijskih povezav (glej |    |
|     |Komunikacijske storitve/Telekomunikacije). |    |
|     |– Dajanje prevoznih sredstev z voznikom  |    |
|     |ali posadko v najem (glej Transportne   |    |
|     |storitve).                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.2.  |PRAVNO SVETOVANJE             | 209010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |pravnih storitev, ki so jih rezidenti   |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |pravnih storitev, ki so jih za rezidente  |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Splošno odvetništvo, svetovanje,     |    |
|     |zastopanje in priprava pravnih dokumentov. |    |
|     |Gre za pravno zastopanje interesov ene   |    |
|     |stranke nasproti drugi, pred sodiščem in  |    |
|     |drugimi sodnimi telesi ali kje drugje, ki |    |
|     |ga izvajajo ali nadzorujejo odvetniki.   |    |
|     |– Dejavnost notarjev, sodnih izvršiteljev |    |
|     |(arbitrov) in izvedencev raznih strok.   |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Kazni, odškodnine, poravnave in podobno |    |
|     |(glej Tekoči transferi).          |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.3.  |RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE  | 209020|
|     |DEJAVNOSTI, DAVČNO SVETOVANJE       |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih z računovodstvom,   |    |
|     |knjigovodstvom, revizijo in davčnim    |    |
|     |svetovanjem, ki so jih rezidenti opravili |    |
|     |za nerezidente.              |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih z računovodstvom,   |    |
|     |knjigovodstvom, revizijo in davčnim    |    |
|     |svetovanjem, ki so jih za rezidente    |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Knjiženje transakcij ter druge      |    |
|     |dejavnosti povezane z računovodstvom.   |    |
|     |– Sestavljanje finančnih obračunov,    |    |
|     |njihova kontrola in izdajanje potrdil o  |    |
|     |njihovi točnosti.             |    |
|     |– Sestavljanje davčnih poročil za podjetja |    |
|     |ali posameznike.              |    |
|     |– Svetovanje in zastopanje v imenu strank |    |
|     |pred davčnimi oblastmi, razen v pravnih  |    |
|     |zadevah (glej Pravno svetovanje).     |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.4.  |PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE     | 209030|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih s podjetniškim in   |    |
|     |poslovnim svetovanjem, ki so jih rezidenti |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |                      |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih s podjetniškim in   |    |
|     |poslovnim svetovanjem, ki so jih za    |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Svetovanje, vodstvo in operativna pomoč |    |
|     |pri poslovnih zadevah (določanje poslovne |    |
|     |strategije, oblikovanje poslovne politike |    |
|     |…) in javnih storitvah.          |    |
|     |– Svetovanje vodstvu pri izbiri kadrov,  |    |
|     |vodenju proizvodnje ...          |    |
|     |– Svetovanje in vodenje pri izboljševanju |    |
|     |imena stranke/proizvoda v javnosti (brez  |    |
|     |oglaševanja).               |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Oglaševanje (glej Oglaševanje,      |    |
|     |raziskovanje trga in javnega mnenja).   |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.5.  |OGLAŠEVANJE, RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA | 209040|
|     |MNENJA                   |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih z oglaševanjem,    |    |
|     |tržnimi raziskavami in raziskavami javnega |    |
|     |mnenja, ki so jih rezidenti opravili za  |    |
|     |nerezidente.                |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih z oglaševanjem,    |    |
|     |tržnimi raziskavami in raziskavami javnega |    |
|     |mnenja, ki so jih za rezidente opravili  |    |
|     |nerezidenti.                |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Zasnova in izvedba oglaševalskih akcij s |    |
|     |strani oglaševalskih agencij.       |    |
|     |– Zasnova in izvedba zunanje propagande,  |    |
|     |npr. z oglasnimi panoji, plakati,     |    |
|     |izložbami in drugimi razstavnimi prostori, |    |
|     |na prevoznih sredstvih ipd.        |    |
|     |– Zastopanje medijev, prodaja       |    |
|     |oglaševalnega in reklamnega časa in    |    |
|     |prostora različnih medijev ter       |    |
|     |zagotavljanje oglaševalskega prostora.   |    |
|     |– Distribucija propagandnega materiala in |    |
|     |vzorcev.                  |    |
|     |– Preučevanje tržnega potenciala,     |    |
|     |sprejemanja in poznavanja izdelkov pri   |    |
|     |potrošnikih in nakupnega obnašanja     |    |
|     |potrošnikov za potrebe pospeševanja    |    |
|     |prodaje in razvijanja novih izdelkov, tudi |    |
|     |s statistično analizo rezultatov raziskav. |    |
|     |– Raziskovanje javnega mnenja o      |    |
|     |političnih, socialnih in gospodarskih   |    |
|     |temah, tudi s statistično analizo     |    |
|     |rezultatov.                |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.6.  |RAZISKOVANJE IN RAZVOJ           |  20905|
|     |Raziskovalne in razvojne storitve     |    |
|     |sestavljajo storitve, ki so povezane s   |    |
|     |temeljnimi raziskavami, uporabnimi     |    |
|     |raziskavami in eksperimentalnim razvojem  |    |
|     |novih proizvodov in procesov. Načeloma so |    |
|     |take dejavnosti v fizikalnih, družbenih in |    |
|     |humanističnih vedah zajete znotraj te   |    |
|     |kategorije, vključno z razvojem      |    |
|     |operacijskih sistemov, ki pomenijo     |    |
|     |tehnološki napredek. Vključeno je tudi   |    |
|     |komercialno raziskovanje, povezano z    |    |
|     |elektroniko, farmacevtskimi izdelki in   |    |
|     |biotehnologijo.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.6.1. |VLAGANJE V RAZISKOVANJE IN RAZVOJ     | 209052|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |raziskovanja in razvoja.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |raziskovanja in razvoja.          |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Zagotovitev storitve raziskovanja in   |    |
|     |razvoja.                  |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Prodajo/nakup lastniških pravic, ki   |    |
|     |izvirajo iz raziskovanja in razvoja.    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.6.2. |PRODAJA/NAKUP LASTNIŠKIH PRAVIC, KI    | 209054|
|     |IZVIRAJO IZ RAZISKOVANJA IN RAZVOJA    |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |lastniških pravic, ki izvirajo iz     |    |
|     |raziskovanja in razvoja.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |                      |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |lastniških pravic, ki izvirajo iz     |    |
|     |raziskovanja in razvoja.          |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Patenti in avtorske pravice, ki izvirajo |    |
|     |iz raziskovanja in razvoja.        |    |
|     |– Industrijski procesi in načrti, vključno |    |
|     |s poslovno tajnostjo, ki izvirajo iz    |    |
|     |raziskovanja in razvoja.          |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.6.3. |DRUGE STORITVE RAZISKOVANJA IN RAZVOJA   | 209056|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |drugih storitev povezanih z raziskovanjem |    |
|     |in razvojem.                |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |drugih storitev povezanih z raziskovanjem |    |
|     |in razvojem.                |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Storitve povezane z raziskovanjem in   |    |
|     |razvojem, ki niso povezane z vlaganjem v  |    |
|     |raziskovanje in razvoj, ter        |    |
|     |prodajo/nakupom tako pridobljenih     |    |
|     |lastniških pravic.             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.7.  |ARHITEKTURNE, INŽENIRSKE IN DRUGE TEHNIČNE |  20906|
|     |STORITVE                  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.7.1. |ARHITEKTURNE STORITVE           | 209062|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |arhitekturnih storitev, ki so jih     |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |arhitekturnih storitev, ki so jih za    |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Prostorsko, urbanistično in krajinsko  |    |
|     |načrtovanje.                |    |
|     |– Arhitekturno in gradbeno projektiranje  |    |
|     |in z njim povezano tehnično svetovanje.  |    |
|     |– Gradbeni nadzor.             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.7.2. |INŽENIRSKE STORITVE            | 209064|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |inženirskih storitev, ki so jih rezidenti |    |
|     |opravili za nerezidente.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |inženirskih storitev, ki so jih za     |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Projektiranje in tehnično svetovanje, na |    |
|     |primer projektiranje strojnih inštalacij, |    |
|     |konstruiranje strojev in naprav …     |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.7.3. |DRUGE TEHNIČNE STORITVE          | 209066|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |drugih tehničnih storitev, ki so jih    |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |                      |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova drugih |    |
|     |tehničnih storitev, ki so jih za rezidente |    |
|     |opravili nerezidenti.           |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Meritve in kartografija.         |    |
|     |– Tehnično preizkušanje in analiziranje  |    |
|     |produktov.                 |    |
|     |– Ostale tehnične storitve         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.8.  |KMETIJSKE STORITVE             | 209070|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih s kmetijstvom, ki so  |    |
|     |jih rezidenti opravili za nerezidente.   |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih s kmetijstvom, ki so  |    |
|     |jih za rezidente opravili nerezidenti.   |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev |    |
|     |z upravljavci v najem.           |    |
|     |– Spravilo in priprava pridelkov za trg.  |    |
|     |– Oskrba posevkov.             |    |
|     |– Zatiranje škodljivcev.          |    |
|     |– Storitve za živinorejo.         |    |
|     |– Lovske storitve, gozdarske in ribiške  |    |
|     |storitve.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.9.  |RUDARSKE STORITVE             | 209075|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih z rudarstvom, ki so  |    |
|     |jih rezidenti opravili za nerezidente.   |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev, povezanih z rudarstvom, ki so  |    |
|     |jih za rezidente opravili nerezidenti.   |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Pridobivanje trdih (premog in rude),   |    |
|     |tekočih (nafta) in plinastih (zemeljski  |    |
|     |plin) surovin.               |    |
|     |– Dodatna dela za pripravo/predelavo    |    |
|     |surovine.                 |    |
|     |– Geološke in rudarske raziskave.     |    |
|     |– Raziskovalno vrtanje in sondiranje.   |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.10. |OKOLJEVARSTVENE STORITVE          | 209080|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |okoljevarstvenih storitev, ki so jih    |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |                      |    |
|     |okoljevarstvenih storitev, ki so jih za  |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Dekontaminacija in čiščenje       |    |
|     |zastrupljenih zemljišč, vode in podtalnice |    |
|     |na mestu onesnaženja ali drugje, z     |    |
|     |mehanskimi, kemičnimi in biološkimi    |    |
|     |postopki.                 |    |
|     |– Omejitev in čiščenje naftnih razlitij  |    |
|     |na morju ali kopnem.            |    |
|     |– Druge specializirane dejavnosti za    |    |
|     |čiščenje in ohranjanje okolja (npr.    |    |
|     |odstranjevanje min …).           |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.11. |S TRGOVINO POVEZANE STORITVE        | 209082|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |storitev povezanih s trgovino, ki so jih  |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |storitev povezanih s trgovino, ki so jih  |    |
|     |za rezidente opravili nerezidenti.     |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Provizije za transakcije z blagom in   |    |
|     |storitvami (plačljive trgovcem, raznim   |    |
|     |posrednikom, prodajalcem, dražbarjem,   |    |
|     |komisionarjem …).             |    |
|     |                      |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Franšizne provizije (glej: Patenti,   |    |
|     |licence in avtorske pravice/Franšize in  |    |
|     |sorodne pravice).             |    |
|     |– Stroški posredništva za finančne     |    |
|     |inštrumente (glej Finančne storitve).   |    |
|     |– Provizije pri zavarovalnih policah (glej |    |
|     |Zavarovalne storitve).           |    |
|     |– Provizije pri posredovanju blaga (blago |    |
|     |ne prečka slovenske meje) (glej      |    |
|     |Posredovanje)               |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.12. |NAJEMNINE                 | 209085|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov med rezidenti |    |
|     |in nerezidenti iz naslova najema      |    |
|     |prostorov.                 |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov med rezidenti  |    |
|     |in nerezidenti iz naslova najema      |    |
|     |                      |    |
|     |prostorov..                |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Najemnine za poslovne in stanovanjske  |    |
|     |prostore.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.10.13. |OSTALE POSLOVNE STORITVE          | 209090|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova    |    |
|     |ostalih poslovnih storitev, ki so jih   |    |
|     |rezidenti opravili za nerezidente.     |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova    |    |
|     |ostalih poslovnih storitev, ki so jih za  |    |
|     |rezidente opravili nerezidenti.      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Dejavnost posredovanja in zaposlovanja  |    |
|     |delovne sile.               |    |
|     |– Storitve varovanja objektov in oseb ter |    |
|     |sorodne storitve.             |    |
|     |– Prevajanje, tolmačenje.         |    |
|     |– Čiščenje objektov in opreme.       |    |
|     |– Storitve, povezane z distribucijo    |    |
|     |električne energije, vode, plina in    |    |
|     |ostalih petrokemičnih izdelkov.      |    |
|     |– Vse ostale poslovne storitve, ki jih ne |    |
|     |moremo vključiti v nobeno od zgornjih   |    |
|     |kategorij.                 |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.11.   |DRŽAVNE STORITVE              |   210|
|     |Državne storitve zajemajo vse storitve in |    |
|     |transakcije z blagom slovenskih      |    |
|     |predstavništev v tujini (ambasade,     |    |
|     |konzulati, vojaška oporišča, druge oblike |    |
|     |predstavništev).              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.11.1.  |NAJEMNINE                 | 210000|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov rezidentnih  |    |
|     |ambasad, konzulatov in drugih       |    |
|     |predstavništev od nerezidentov iz naslova |    |
|     |najemnin.                 |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov rezidentnih   |    |
|     |ambasad, konzulatov in drugih       |    |
|     |predstavništev za najem od nerezidentov.  |    |
|     |                      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Najemnine za poslovne prostore.     |    |
|     |– Zakup opreme.              |    |
|     |– Najem transportnih sredstev brez posadk. |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.11.2.  |OSTALE DRŽAVNE STORITVE IN BLAGO      | 210010|
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov rezidentnih  |    |
|     |ambasad, konzulatov in drugih       |    |
|     |predstavništev iz naslova ostalih storitev |    |
|     |in blaga z nerezidenti.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov rezidentnih   |    |
|     |ambasad, konzulatov in drugih       |    |
|     |predstavništev iz naslova ostalih storitev |    |
|     |z nerezidenti.               |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Prejemki/izdatki na podlagi izdanih   |    |
|     |vizumov in podobnih dokumentov.      |    |
|     |– Razne prejete/plačane takse.       |    |
|     |– Sejmi, razstave, reklama, raziskave.   |    |
|     |– PTT in telekomunikacije.         |    |
|     |– Finančne storitve.            |    |
|     |– Nakupi /prodaje blaga v tujini.     |    |
|     |– Ostalo.                 |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Osebni dohodki.             |    |
|     |– Službena potovanja (glej Poslovna    |    |
|     |potovanja).                |    |
|     |– Najemnine za poslovne prostore.     |    |
|     |– Zakup opreme.              |    |
|     |– Najem transportnih sredstev brez posadk. |    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.    |TEKOČI IN KAPITALSKI TRANSFERI TER     |    3|
|     |NAKUPI/PRODAJE NEPROIZVEDENIH, NEFINANČNIH |    |
|     |IMETIJ                   |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.   |TEKOČI TRANSFERI              |   300|
|     |Tekoči transferi so vsa dobljena oziroma  |    |
|     |dana nepovratna sredstva (denar, blago …), |    |
|     |ki niso investicija v osnovna sredstva. V |    |
|     |poročilo niso vključeni tekoči transferi  |    |
|     |iz EU proračuna v slovenski proračun in  |    |
|     |obratno. Vse ostale oblike tekočih     |    |
|     |transferov se poročajo na tem poročilu.  |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.1.  |DAVEK NA DOHODEK, PREMOŽENJE IN OSTALO   | 300000|
|     |LASTNINO                  |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova davka na   |    |
|     |dohodek, premoženje in lastnino, ki jih  |    |
|     |rezident prejme od nerezidentov.      |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova davka na   |    |
|     |dohodek, premoženje in lastnino, ki jih  |    |
|     |                      |    |
|     |rezident plača nerezidentom.        |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.2.  |OSTALI DAVKI (VKLJUČNO Z DAVKI NA     | 300010|
|     |PROIZVODNJO)                |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova ostalih   |    |
|     |davkov, ki jih rezident prejme od     |    |
|     |nerezidentov.               |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova ostalih   |    |
|     |davkov, ki jih rezident plača       |    |
|     |nerezidentom.               |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Davki na proizvode in proizvodnjo.    |    |
|     |– Davki tipa DDV.             |    |
|     |– Davki na uvoz.              |    |
|     |– Drugi davki.               |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.3.  |SUBVENCIJE                 | 300020|
|     |Subvencije so tekoča nepovratna sredstva  |    |
|     |proizvajalcem (po navadi s strani državne |    |
|     |institucije; na primer subvencije iz    |    |
|     |institucij Evropske unije) z namenom    |    |
|     |vplivati na njihovo raven proizvodnje, na |    |
|     |njihove cene, in podobno.         |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova subvencij,  |    |
|     |ki jih rezident prejme od nerezidentov.  |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova subvencij,  |    |
|     |ki jih rezident da nerezidentom.      |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Subvencije na proizvode in proizvodnjo. |    |
|     |– Uvozne subvencije.            |    |
|     |– Druge subvencije.            |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.4.  |SOCIALNI PRISPEVKI, VKLJUČNO S       | 300030|
|     |POKOJNINAMI, INVALIDNINAMI IN RENTAMI   |    |
|     |Socialni prispevki so transferi      |    |
|     |gospodinjstvom v naravi ali denarju, ki so |    |
|     |namenjeni zmanjšanju njihovega finančnega |    |
|     |bremena.                  |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova socialnih  |    |
|     |prispevkov, ki jih rezident prejme od   |    |
|     |nerezidentov.               |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova socialnih  |    |
|     |prispevkov, ki jih rezident da       |    |
|     |nerezidentom.               |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Pokojnine.                |    |
|     |– Invalidnine.               |    |
|     |– Rente.                  |    |
|     |– Drugi socialni prispevki.        |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.5.  |NAJEMNINE (NARAVNI VIRI)          | 300035|
|     |Najemnine zajemajo dohodke, prejete zaradi |    |
|     |dajanja naravnih virov na razpolago    |    |
|     |nerezidenčni institucionalni enoti.    |    |
|     |Primeri najemnin vključujejo zneske, ki se |    |
|     |plačajo za uporabo zemljišč, na katerih so |    |
|     |nahajališča rudnin in druga podzemna    |    |
|     |sredstva, ter za pravice do ribolova,   |    |
|     |gozdarjenja in paše. Redna plačila     |    |
|     |najemnikov naravnih virov, na primer    |    |
|     |podzemnih sredstev, se pogosto opisujejo  |    |
|     |kot licenčnine, vendar se razvrstijo med  |    |
|     |najemnine.                 |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost najemnine, ki jih    |    |
|     |                      |    |
|     |rezident prejme od nerezidentov.      |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost najemnine, ki jih    |    |
|     |rezident da nerezidentom.         |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.1.6.  |OSTALI TEKOČI TRANSFERI          | 300040|
|     |Vse oblike tekočih transferov, ki jih ne  |    |
|     |moremo uvrstiti v nobeno od zgornjih    |    |
|     |kategorij.                 |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova ostalih   |    |
|     |tekočih transferov, ki jih rezident prejme |    |
|     |od nerezidentov.              |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova ostalih   |    |
|     |tekočih transferov, ki jih rezident da   |    |
|     |nerezidentom.               |    |
|     |                      |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Zapuščine.                |    |
|     |– Preživnine.               |    |
|     |– Darila.                 |    |
|     |– Nagrade.                 |    |
|     |– Kazni                  |    |
|     |– Drugi transferi.             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.2.   |KAPITALSKI TRANSFERI            |   310|
|     |Kapitalski transferi so vsa dobljena    |    |
|     |oziroma dana nepovratna sredstva (denar,  |    |
|     |blago …), ki so investicije v osnovna   |    |
|     |sredstva. V poročilo niso vključeni    |    |
|     |kapitalski transferi iz EU proračuna v   |    |
|     |slovenski proračun in obratno. Vse ostale |    |
|     |oblike kapitalskih transferov se poročajo |    |
|     |na tem poročilu.              |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.2.1.  |INVESTICIJE                | 310000|
|     |Investicijske podpore so sestavljene iz  |    |
|     |kapitalskih transferjev, v denarju ali v  |    |
|     |naravi, ki se izvršijo za celotno ali   |    |
|     |delno financiranje stroškov pridobljenih  |    |
|     |osnovnih sredstev. Prejemniki so dolžni  |    |
|     |investicijske podpore, prejete v denarju, |    |
|     |uporabiti za namene bruto povečanja    |    |
|     |osnovnih sredstev, podpore pa so pogosto  |    |
|     |povezane s posebnimi investicijskimi    |    |
|     |projekti, kot so veliki gradbeni projekti. |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova investicij, |    |
|     |ki jih rezident prejme od nerezidentov.  |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova investicij, |    |
|     |ki jih rezident da nerezidentom.      |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.2.2.  |DAVKI NA KAPITAL              | 310003|
|     |Davki na kapital so sestavljeni iz davkov, |    |
|     |ki se v neenakomernih in redkih intervalih |    |
|     |odmerijo od vrednosti sredstev ali neto  |    |
|     |vrednosti, ki je v lasti institucionalnih |    |
|     |enot, ali od vrednosti sredstev,      |    |
|     |prenesenih med institucionalnimi enotami. |    |
|     |Vključujejo davke na dediščine in na    |    |
|     |darila med osebami, ki se odmerijo na   |    |
|     |kapital upravičencev.           |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejetih davkov na    |    |
|     |kapital, ki jih rezident prejme od     |    |
|     |                      |    |
|     |nerezidentov.               |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost plačanih davkov na    |    |
|     |kapital, ki jih rezident da nerezidentom. |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.2.3.  |OPROSTITEV DOLGA              | 310005|
|     |Oprostitev dolga je prostovoljni odpis   |    |
|     |celotne dolžniške obveznosti ali dela te  |    |
|     |obveznosti v okviru pogodbenega dogovora  |    |
|     |med upnikom in dolžnikom.         |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost odpisa dolga, ki jih   |    |
|     |rezident prejme od nerezidentov.      |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost odpisa dolga, ki jih   |    |
|     |rezident da nerezidentom.         |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Oprostitev dolga na osnovi poslov    |    |
|     |blagovne in storitvene menjave.      |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.2.4.  |OSTALI KAPITALSKI TRANSFERI        | 310010|
|     |Vključujejo velika enkratna plačila kot  |    |
|     |nadomestilo za znatno škodo ali resne   |    |
|     |poškodbe, ki niso zajete z zavarovalnimi  |    |
|     |policami, velika darila, zapuščine in   |    |
|     |donacije, vključno s tistimi, namenjenimi |    |
|     |nepridobitnim institucijam.        |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova ostalih   |    |
|     |kapitalskih transferov, ki jih rezident  |    |
|     |prejme od nerezidentov.          |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se transfere iz naslova ostalih   |    |
|     |kapitalskih transferov, ki jih rezident da |    |
|     |nerezidentom.               |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.3.   |NEPOSREDNI NAKUPI/PRODAJE NEPROIZVEDENIH, |   320|
|     |NEFINANČNIH IMETIJ             |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.3.1.  |NEPOSREDNI NAKUPI/PRODAJE NEPROIZVEDENIH  | 320000|
|     |NEFINANČNIH IMETJI             |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova   |    |
|     |prodaje neproizvedenih nefinančnih imetij |    |
|     |                      |    |
|     |nerezidentom.               |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova   |    |
|     |nakupa neproizvedenih nefinančnih imetij  |    |
|     |od nerezidentov.              |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Neproizvedena nefinančna sredstva so   |    |
|     |sestavljena iz: (a) naravnih virov; (b)  |    |
|     |pogodb, najemov, licenc in (c) trženjskih |    |
|     |sredstev ( blagovne znamke, tržna imena  |    |
|     |…).                    |    |
|     |– Vključuje se le nakup/prodaja takšnih  |    |
|     |imetij, ne pa njihova uporaba.       |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|3.3.2.  |NAKUP/PRODAJA NEPREMIČNIN TUJIM      | 320010|
|     |DIPLOMATSKIM PREDSTAVNIŠTVOM        |    |
|     |Prejemki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost prodaje nepremičnin   |    |
|     |tujim diplomatskim predstavništvom.    |    |
|     |Izdatki                  |    |
|     |Vpiše se vrednost nakupa nepremičnin od  |    |
|     |tujih diplomatskih predstavništev.     |    |
|     |Vključeno:                 |    |
|     |– Nakup/prodaja nepremičnin tujim     |    |
|     |diplomatskim predstavništvom.       |    |
|     |Izključeno:                |    |
|     |– Nakup/prodaja ostalih nepremičnin.    |    |
+----------+-------------------------------------------+--------+
2. V poglavju IV. POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD, v točki 5.11. A. TERJATVE, A.1. SPLOŠNO, se odstavek, ki se začne z besedilom 'Sektor nerezidenta' spremeni tako, da se glasi:
"S.11 = nefinančne družbe
S.121 = centralna banka
S.122 = druge denarne finančne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
S.123 = skladi denarnega trga
S.124 = investicijski skladi razen skladov denarnega trga
S.125 = drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
S.126 = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.127 = lastne finančne institucije in posojilodajalci
S.128 = zavarovalne družbe
S.129 = pokojninski skladi
S.13 = država
S.14 = gospodinjstva
S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva"
3. V točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.1. SPLOŠNO, se odstavek, ki se začne z besedilom 'Sektor nerezidenta' spremeni tako, da se glasi:
"S.11 = nefinančne družbe
S.121 = centralna banka
S.122 = druge denarne finančne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
S.123 = skladi denarnega trga
S.124 = investicijski skladi razen skladov denarnega trga
S.125 = drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
S.126 = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.127 = lastne finančne institucije in posojilodajalci
S.128 = zavarovalne družbe
S.129 = pokojninski skladi
S.13 = država
S.14 = gospodinjstva
S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva"
4. V poglavju V. POROČILO O KUPLJENIH/PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH – DVP, v točki 5.6. A. TERJATVE, A.1. SPLOŠNO, se odstavek, ki se začne z besedilom 'Sektor nerezidenta' spremeni tako, da se glasi:
"S.11 = nefinančne družbe
S.121 = centralna banka
S.122 = druge denarne finančne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
S.123 = skladi denarnega trga
S.124 = investicijski skladi razen skladov denarnega trga
S.125 = drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
S.126 = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.127 = lastne finančne institucije in posojilodajalci
S.128 = zavarovalne družbe
S.129 = pokojninski skladi
S.13 = država
S.14 = gospodinjstva
S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva"
5. V PRILOGAH k Navodilu se obrazci POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI – BST, POROČILO O KUPLJENIH/PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH – DVP in POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD, nadomestijo z novimi, ki so priloženi k temu navodilu.
6. To navodilo začne veljati 1. 1. 2013. V skladu s tem navodilom se poročajo mesečna poročila od vključno januarja 2013 dalje.
Ljubljana, dne 11. decembra 2012
Guverner
Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti