Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3573. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 9387.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12 – odl. US in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12 in 41/12) se v Prilogi I črtajo vrstice:
»
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017101   |Služba Vlade Republike |direktor VS   |  58  |
|      |Slovenije za podnebne  |        |    |
|      |spremembe (SVPS)    |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
 
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija za javno |direktor AGEN  |  56  |
|      |naročanje Republike   |        |    |
|      |Slovenije (AJN)     |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
 
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017390   |Center sodobnih plesnih |direktor JZ   |  50  |
|      |umetnosti (CSPU)    |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
 
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija RS za  |direktor AGEN  |  57  |
|      |podjetništvo in tuje  |        |    |
|      |investicije (JARSPTI)  |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
 
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017390   |Slovenska turistična  |direktor JZ   |  57  |
|      |organizacija (STO)   |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
 
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija za    |direktor AGEN  |  57  |
|      |tehnološki razvoj RS  |        |    |
|      |(JATR)         |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
                                «.
Za vrstico:
»
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017390   |Kobilarna Lipica (KL)  |direktor JZ   |  55  |
+------------+------------------------+----------------+--------+
                                «
se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija     |direktor AGEN  |  55  |
|      |Republike Slovenije za |        |    |
|      |varstvo konkurence   |        |    |
|      |(AVK)          |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
                                «.
Za vrstico:
»
+-----------+-------------------------+----------------+--------+
|B017392  |Javna agencija Republike |direktor AGEN  |  57  |
|      |Slovenije za varnost   |        |    |
|      |prometa (AVP)      |        |    |
+-----------+-------------------------+----------------+--------+
                                «
se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija Republike|direktor AGEN  |  57  |
|      |Slovenije za spodbujanje|        |    |
|      |podjetništva,      |        |    |
|      |inovativnosti, razvoja, |        |    |
|      |investicij in turizma  |        |    |
|      |(SPIRIT)        |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
                                «.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Določba 1. člena te uredbe, ki se nanaša na črtanje vrstic:
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija RS za  |direktor AGEN  |  57  |
|      |podjetništvo in tuje  |        |    |
|      |investicije (JARSPTI)  |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017390   |Slovenska turistična  |direktor JZ   |  57  |
|      |organizacija (STO)   |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
+------------+------------------------+----------------+--------+
|B017392   |Javna agencija za    |direktor AGEN  |  57  |
|      |tehnološki razvoj RS  |        |    |
|      |(JATR)         |        |    |
+------------+------------------------+----------------+--------+
se začne uporabljati z dnem začetka dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-43/2012
Ljubljana, dne 28. novembra 2012
EVA 2012-2030-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik