Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3534. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah, stran 9333.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejema
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
1. člen
V Pravilniku o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12) se v prvem odstavku 3. člena za dosedanjo drugo alineo dodajo nova tretja do peta alinea, ki se glasijo:
»– vizualne umetnosti,
– intermedijske umetnosti,
– arhitekturo in oblikovanje,«.
Dosedanja četrta do petnajsta alinea postanejo šesta do sedemnajsta alinea.
V drugem odstavku se beseda »pet« nadomesti z besedo »sedem«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Minister imenuje stalne strokovne komisije za vizualno umetnost, intermedijsko umetnosti ter arhitekturo in oblikovanje, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika. Z dnem imenovanja strokovnih komisij za vizualno umetnost, intermedijsko umetnosti ter arhitekturo in oblikovanje, preneha mandat dosedanji komisiji za vizualne in intermedijske umetnosti ter arhitekturo in oblikovanje. Redni mandat članov ostalih strokovnih komisij poteče v skladu s sklepom o njihovem imenovanju.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-129/2012/3
Ljubljana, dne 26. novembra 2012
EVA 2012-3330-0116
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost