Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3531. Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A), stran 9308.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-3
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (ZUOPP-1A)
1. člen
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 in 40/12 – ZUJF) se v 53. členu besedilo »1. decembra 2012.« nadomesti z besedilom »1. septembra 2013.«.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-10/12-2/11
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 703-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost