Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3488. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škocjan, stran 9023.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 in 17/08), 15. člena Statuta Občine Škocjan, UPB (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 2. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škocjan
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Škocjan (v nadaljevanju: občina) prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Skladno s 6. točko 29. člena zgoraj citiranega zakona se sredstva porabijo namensko za izvajanje ukrepov varstva narave in trajnostno gospodarjenje z divjadjo, kakor sledi:
– Nakup krme za divjad.
– Nakup semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škode po divjadi na kmetijskih površinah.
– Izdelava in ohranjanje mlak, kaluž, vzdrževanje pasišč in remiz.
– Izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
– Čistilne akcije in sanacija divjih odlagališč.
– Izobraževanje in osveščanje osnovnošolske mladine o odnosu do gozdnih živali, narave in gozdnem bontonu.
V proračunu Občine Škocjan se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
3. člen
Upravičenci do navedenega blaga in materiala, iz 2. člena predmetnega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine.
Količina blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-0003/2012
Škocjan, dne 2. oktobra 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti