Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3482. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I, stran 9019.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 15. novembra sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I
1. člen
Za drugim odstavkom 1. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Predmet priprave OPPN je tudi sprememba prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. pop., 76/10 – teh. pop., 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. pop.) (v nadaljevanju: PIP OPN) za severozahodni del EUP NM/20-OPPN-b, za kar je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji 15. novembra 2012 sprejel ugotovitveni sklep št. 350-10/2010/81, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B – Uradni list RS, št. 57/12) glede spremembe PIP OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-78/2012
Novo mesto, dne 16. novembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti