Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3470. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina, stran 9010.

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. seji dne 8. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 – popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10, 100/11, v nadaljevanju: odlok) se četrti odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Investitor dokazuje vlaganja iz prvega odstavka tega člena z računi in s potrdili krajevne skupnosti, oziroma s potrdili pooblaščenih upravljavcev komunalnih objektov in naprav. Potrdila iz prejšnjega stavka morajo vsebovati naziv investicije in leto izvedbe ter vrednost investicije in minula vlaganja investitorja. Potrdila krajevne skupnosti morajo biti odobrena tudi s strani občinske uprave. Upoštevajo se vlaganja, ki niso starejša od 15 let, šteto od dneva vložitve zahteve za odmero komunalnega prispevka.«.
2. člen
V začetku prvega stavka prvega odstavka 12.a člena se besedna zveza »V letu 2012« zamenja z besedno zvezo »V letu 2013«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2013.
Št. 353-138/99-10
Ajdovščina, dne 12. novembra 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti