Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3463. Spremembe in dopolnitve Notarske tarife, stran 9004.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B in 45/08) minister za pravosodje in javno upravo po predhodnem mnenju notarske zbornice z dne 19. 10. 2012 določa
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E N O T A R S K E T A R I F E
1. člen
V Notarski tarifi (Uradni list RS, št. 94/08 in 32/11) se za drugim odstavkom 2. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za delo, ki je neobičajno obsežno (na primer notarska storitev, pri kateri gre za več kot 25 nepremičnin ali premičnin ali ki presega šest ur dela), sme notar za porabljeni čas obračunati pristojbino po tar. št. 15, vendar za ta posebni primer znižano za 10 odstotkov.«
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se črta.
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se na koncu drugega stavka črta pika in doda besedilo »oziroma tržno vrednost nepremičnine, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin.«
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »sme« nadomesti z besedo »mora«.
5. člen
Tar. št. 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 1
Za sestavo notarske listine, ki ne spada v tar. št. 2 do tar. št. 7, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:
+-----------------------------------------+-----------------+
|      Vrednost predmeta       |  Pristojbina  |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    nad EUR   |    do EUR    |    EUR    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|          |     459    |    37    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|      459   |    2.295    |    50    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|     2.295   |    9.180    |    83    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|     9.180   |    22.950    |    117    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    22.950   |   114.750    |    146    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    114.750   |   367.200    |    275    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    367.200   |   750.000    |    505    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
Pri vrednosti predmeta nad 750.000 EUR se za vsakih nadaljnjih 50.000 EUR pristojbina poviša za 20 EUR, vendar skupaj največ 1.000 EUR.«
6. člen
V drugem odstavku tar. št. 7 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. za sodelovanje na skupščini delniške družbe, gospodarskega interesnega združenja ali zadruge, vključno s sestavo notarskega zapisnika, znaša pristojbina:
+-----------------------------------------+-----------------+
|   Vrednost osnovnega kapitala    |  Pristojbina  |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    nad EUR   |    do EUR    |    EUR    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|          |   918.000    |    358    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|   918.000    |  4.590.000    |    501    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|  4.590.000    |          |    644    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
7. člen
Prvi odstavek tar. št. 8 se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:
+-----------------------------------------+-----------------+
|      Vrednost predmeta       |  Pristojbina  |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    nad EUR   |    do EUR    |    EUR    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|          |    4.590    |     5    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|     4.590   |    20.655    |    14    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    20.655   |    68.850    |    23    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    68.850   |   150.000    |    46    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
Pri vrednosti predmeta nad 150.000 EUR se za vsakih nadaljnjih 50.000 EUR pristojbina poviša za 10 EUR, vendar skupaj največ 100 EUR.«
8. člen
Tar. št. 11 se spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 11
Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev znaša pristojbina pri osnovi za odmero:
+-----------------------------------------+-----------------+
|      Osnova za odmero       |  Pristojbina  |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    nad EUR   |    do EUR    |    EUR    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|          |    1.377    |    23    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    1.377    |    1.836    |    32    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    1.836    |    2.295    |    41    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    2.295    |    2.754    |    50    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    2.754    |    4.590    |    59    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    4.590    |    22.950    |    95    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    22.950    |    41.310    |    131    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|    41.310    |   114.750    |    167    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|   114.750    |   206.550    |    223    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|   206.550    |   298.350    |    279    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|   298.350    |   390.150    |    335    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|   390.150    |   481.950    |    391    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
|   481.950    |   550.000    |    447    |
+--------------------+--------------------+-----------------+
Pri vrednosti predmeta nad 550.000 EUR se za vsakih nadaljnjih 25.000 EUR pristojbina poviša za 10 EUR, vendar skupaj največ 800 EUR.«
9. člen
V tar. št. 17 se v 1. točki znesek »18 eurov« nadomesti z zneskom »9 eurov«, v 8. točki pa se znesek »2 eura« nadomesti z zneskom »1,5 eura«.
10. člen
Te Spremembe in dopolnitve Notarske tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1188/2012
Ljubljana, dne 29. oktobra 2012
EVA 2012-2030-0042
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti