Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3361. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, stran 8715.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/08, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08), Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica mag. Jožetu Kavkler, roj. 9. 4. 1940, stanujočemu Hošnica 30c, 2318 Laporje.
II.
Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-8/2012-12/2
Slovenska Bistrica, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost