Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3358. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 8711.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota  | Cena brez| Dodatek  | 20 % DDV | Končna  |
|  skupina  |      |  DDV  |   za   |     |  cena  |
|       |      | na enoto | povečanje  |     |  z DDV  |
|       |      |     | energetske |     | na enoto |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     | na enoto  |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh |  48,4751|   0,5000 |  9,7950|  58,7701|
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode     |      |     |       |     |      |
|po vodomeru  |  EUR/m3 |  3,2381|   0,0300 |  0,6536|   3,9217|
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|in obračun po |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017| 9.028,8102|
|       |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh |  53,9701|   0,5000 |  10,8940|  65,3641|
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode     |      |     |       |     |      |
|po vodomeru  |  EUR/m3 |  3,6026|   0,0300 |  0,7265|   4,3591|
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|in obračun po |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703|10.451,2218|
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/12.
3. člen
Ta cenik začne veljati 10. novembra 2012.
Ljubljana, dne 5. novembra 2012
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost