Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1591 – Novi Lazi, k.o. 1575 – Stara Cerkev ter k.o. 1578 – Željne, stran 8704.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne 23. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1591 – Novi Lazi, k.o. 1575 – Stara Cerkev ter k.o. 1578 – Željne
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine:
– k.o. 1593 – ČRNI POTOK: 2414/10 – neplodno 117 m2, 2414/11 – neplodno 236 m2, 2414/12 – neplodno 176 m2;
– k.o. 1577 – KOČEVJE: 866/10 – zelenica 184 m2, 866/11 – zelenica 92 m2, 866/12 – zelenica 338 m2, 2171/4 – dvorišče 110 m2, 2163/18 – cesta 84 m2, 2163/19 – cesta 3 m2, 2163/18 – cesta 84 m2, 2190/2 – pot 166 m2, 2190/5 – pot 72 m2;
– k.o. 1591 – NOVI LAZI: 4699 – cesta 1068 m2, 4675 – cesta 1205 m2;
– k.o. 1575 – STARA CERKEV: 155/6 – dvorišče 123 m2;
– k.o. ŽELJNE: 207/1 – pot 135 m2, 207/3 – dvorišče 55 m2, 214/96 – pot 100 m2, 212/5 – gospodarsko poslopje 25 m2, dvorišče 262 m2, 212/16 – pot 394 m2.
2. člen
Nepremičnine parc. št.:
– k.o. 1593 – ČRNI POTOK: 2414/10 – neplodno 117 m2, 2414/11 – neplodno 236 m2, 2414/12 – neplodno 176 m2;
– k.o. 1577 – KOČEVJE: 866/10 – zelenica 184 m2, 866/11 – zelenica 92 m2, 866/12 – zelenica 338 m2, 2171/4 – dvorišče 110 m2, 2163/18 – cesta 84 m2, 2163/19 – cesta 3 m2, 2163/18 – cesta 84 m2, 2190/2 – pot 166 m2, 2190/5 – pot 72 m2;
– k.o. 1591 – NOVI LAZI: 4699 – cesta 1068 m2, 4675 – cesta 1205 m2;
– k.o. 1575 – STARA CERKEV: 155/6 – dvorišče 123 m2;
– k.o. ŽELJNE: 207/1 – pot 135 m2, 207/3 – dvorišče 55 m2, 214/96 – pot 100 m2, 212/5 – gospodarsko poslopje 25 m2, dvorišče 262 m2, 212/16 – pot 394 m2
postanejo lastnina Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična štev. 5874238000 do 1/1 (celote).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2012-1303
Kočevje, dne 25. oktobra 2012
Podžupanja
Občine Kočevje
Lilijana Štefanič l.r.

AAA Zlata odličnost