Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3350. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012, stran 8704.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 65. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/12) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne 23. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012
1. člen
Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v delu ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, od uveljavitve novih cen obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dalje subvencionirala v višini 40%.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira skladno s sprejetim Proračunom Občine Kočevje za leto 2012, iz proračunske postavke 5216052 – Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Kočevje izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
4. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve za uporabo cen omrežnine skladno z 10. členom Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 46/12).
Št. 301-2/2012-1403
Kočevje, dne 25. oktobra 2012
Podžupanja
Občine Kočevje
Lilijana Štefanič l.r.

AAA Zlata odličnost