Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3349. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2013, stran 8703.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10, 84/10 – Odločba US in 40/12 – ZUJF), 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 24. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2013
1.
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev za njihovo delo.
2.
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta za leto 2013 določi obseg sredstev v višini 90 EUR mesečno za posameznega člana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 007-0001/2011
Kamnik, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost