Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3348. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, stran 8703.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US in 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10, 84/10 – Odločba US in 40/12 – ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 24. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 106/08, 10/10 in 75/12) se v drugem odstavku 10. člena prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– za vodenje seje v višini 3,7% osnovne plače župana;
– za udeležbo na seji v višini 2,8% osnovne plače župana.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0034/2007
Kamnik, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost