Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3330. Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice, stran 8679.

Na podlagi drugega odstavka 11., 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 10., 15. in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 in 2012 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
2. člen
(1) Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti odkupa 54.000,00 EUR ter prodaje 17.708,00 EUR.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Vrsta nepremičnine              | Orientacijska |
|                       |  vrednost   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Nezazidano stavbno zemljišče parc. št.    |         |
|358/30, k.o. Toplice, travnik, v izmeri 1717 |         |
|m2 in funkcionalni objekt 17 m2       |         |
|– odkup.                   | 54.000,00 EUR |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 555, |         |
|k.o. Poljane, njiva, v izmeri 140 m2    |         |
|– prodaja.                  | 1.960,00 EUR  |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Gozd parc. št. 2048/2 in 2048/11, k.o.    |         |
|Poljane, pašnik, v izmeri 1415 m2 – prodaja. | 1.063,00 EUR  |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Del nezazidano stavbno zemljišče, del    |         |
|kmetijsko zemljišče parc. št. 3208, k.o.  |         |
|Stare Žage, travnik – prodaja.        | 14.685,00 EUR |
+---------------------------------------------+-----------------+
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 032-20/2012(0105)-10
Dolenjske Toplice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost