Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3329. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 8679.

Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07 – popr., in 41/07 – popr, 61/10, 62/10, 40/11, 40/11), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 10. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
1. člen
Občinski svet Občine Dobje soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šentjur pri Celju, po kateri znaša ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 19,74 EUR na efektivno uro.
Občina Dobje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 14,40 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 5,34 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena strukture stroškov vodenja na mesec je določena v višini mesečnih stroškov na delež po veljavnem normativu in znaša za leto 2012 mesečno 107,00 EUR in je že vključena v ceni na efektivno uro.
3. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje št.: 122-0016/2011 z dne 9. 8. 2011.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0002/2012
Dobje, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost