Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3328. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje, stran 8678.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, RS 94/10, 40/11, 40/12), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 10. seji dne 18. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v enoti Vrtec Dobje pri Planini znašajo mesečno na otroka za:
– dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 352,32 EUR.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 43,40 EUR mesečno oziroma 2,17 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro neopravičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z zneskom na položnici.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. 11. 2012 dalje. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep št. 602-0010/2011, z dne 23. 6. 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/11.
Št. 602-0007/2012-01
Dobje, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost