Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o., stran 8675.

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12), 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/98, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 s spremembami), Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 s spremembami), Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95 s spremembami) so Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji dne 3. 7. 2012, Občinski svet Občine Vojnik na 15. seji dne 26. 7. 2012, Občinski svet Občine Dobrna na 15. seji dne 19. 7. 2012 in Občinski svet Občine Štore na 11. seji dne 10. 10. 2012 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o.
1. člen
6. člen Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. (Uradni list RS, št. 117/00, 106/09) se spremeni tako, da se glasi:
»Družba opravlja dejavnosti oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, vzdrževanja omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč in čistilnih naprav, priključitve na javno omrežje infrastukturnih objektov in naprav, izdelave in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe, izvajanja inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe, izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest in izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.
Družba je dolžna za izvajanje navedenih dejavnosti pri pristojnem državnem organu izvesti ustrezno registracijo dejavnosti.«
2. člen
7. člen Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. (Uradni list RS, št. 117/00, 106/09) se spremeni tako, da se glasi:
»O izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije bo sklenjena posebna pogodba.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Pogodba iz 2. člena tega odloka bo sklenjena v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za objavo odloka poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 0302-17/2012-1
Celje, dne 19. junija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Št. 032-0010/2012-3
Vojnik, dne 26. julija 2012
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
Št. 9000-0004/2012-8(9)
Dobrna, dne 20. julija 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
Št. 032-0004/2010-63
Štore, dne 10. oktobra 2012
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost